Dědická řízení ve Švýcarsku čekají revoluční změny

20.5.2020 Hubert Peter Pazdera

Švýcarsko chystá v nejbližší době reformu týkající se dědického práva. Čeho konkrétně se změny budou týkat a kdy je lze očekávat?

Vzhledem k tomu, že v dnešní době existuje velké množství alternativních možností soužití partnerů, měly by tomu být přizpůsobeny také zákony. To ale bohužel neodpovídá realitě. Oproti dřívějším dobám je dnes běžné se rozvádět a žít tak v rodinách složených z dětí z minulých manželství nebo žít s partnerem bez uzavření manželského svazku. Tito partneři žijí pouze v tzv. „konkubinátu“ či „patchwork“ neboli „sešívané rodině“ a jejich děti nemají v současnosti žádný zákonný nárok na dědictví.

Změna zákonu o podílu na dědictví

Bundesrat chce nyní snížit povinný podíl vlastních dětí na dědictví o polovinu původní hodnoty – oproti manželským párům a registrovaným partnerstvím, kde činí podíl jednu polovinu. Zde se se změnami nepočítá. Totéž platí i pro partnery žijící v konkubinátu. Změna zákona by měla dále pomoci firmám – dojde k ulehčení procesu zajišťování následníků. Reforma je ovšem připravovaná až po roce 2020.

V případě, kdy zemřelý po sobě testament nezanechá, dědí polovinu majetku manžel či manželka a druhá polovina připadne dětem. Pokud největší část majetku tvoří například rodinný dům, měli by se manželé v závěti vzájemně upřednostnit.

Svou rodinu zajistěte včas

Proto doporučujeme našim čtenářům neponechat nic náhodě, zbytečně nečekat a zajistit svou rodinu včas. Ať už očekávate přírůstek do rodiny, zakládáte firmu nebo právě odcházíte do penze, bylo by určitě dobré provést regulaci.

Dle odhadu sepíše ve Švýcarsku poslední vůli jen asi každý čtvrtý. V ostatních případech rozhodují o podílu dědictví zákony, což není vždy v souladu s přáním zemřelého. Mnohdy dochází ke znevýhodnění některých dědiců, kteří mohou z dědického řízení dokonce odejít s nepořízenou – například partneři žijící v „konkubinátu“ a „patchwork rodiny“.

I v případě tradičních rodin může však dojít ke komplikacím. V nejhorším případě je někdy nutné prodat i vlastní dům, aby bylo vůbec možné vyplatit další dědice. To může způsobit velmi napjaté vztahy v rodině, nebo dokonce zpřetrhání dříve pevných rodinných pout. Takové spory se pak táhnou často dlouhé roky – dědictví je po tuto dobu blokováno, což je pro mnohé finančně neúnosné.

Pro spoustu lidí s vlastní „střechou nad hlavou“ přichází do úvahy také „Umkehrhypothek“, aby mohli v domě zůstat do své smrti.

Poslední vůle musí splňovat několik předpokladů

Pokud se tak rozhodnete, je důležité dodržet několik pravidel, bez kterých vaše poslední vůle nebude platná. Každý z partnerů musí dále sepsat svoji vlastní závěť, a to vlastní rukou, uvést datum sepsání a samozřejmě celý dokument podepsat.

Z vlastních zkušeností bychom mohli uvést řadu případů, kdy nepodepsaná závěť způsobila ztrátu dědictví a nepříjemné rozbroje v rodinných kruzích, protože dědili rodinní příslušníci, kteří se zemřelým již roky nebyli v kontaktu a blízcí, kteří se o něj v dobrém starali, odešli s prázdnou – a někteří z nich dokonce s dluhy.

 

Rádi se budeme vaším případem zabývat.

Tradičně, už po 37 let činnosti, zůstává platné, že všichni česky nebo slovensky mluvící lidé z celého světa, mají prvních 45 minut poradenství zdarma.

 

Volejte na tel.: 044 933 07 33.

AGENTUR PAZDERA, Treuhandbüro

Kreuzplatz 20, 8008 Zürich

E-mail: info@pazdera.ch

www.agenturpazdera.ch

picture
picture

Rádi se budeme Vaším případem zabývat.

Volejte na tel.: 044 933 07 33

AGENTUR PAZDERA, Treuhandbüro

Kreuzplatz 20, 8008 Zürich