+41 (0) 44 933 07 33

UDĚLEJTE Z NAŠEHO KNOWHOW SVÉ.

V životě se stává, že je vše jinak, než bychom očekávali. Jisté případy se jeví při přesnějším prozkoumání najednou jako komplikovaný problém. Správný posudek vyžaduje čas, distanci ale hlavně odborné znalosti a praxi. Volba odborniků je efektivnější, spoří čas, nervy a peníze. Od roku 1983 se věnujeme podnikatelskému poradenství, podpoře podnikatelů, stejně tak i soukromých osob v níže uvedených bodech.

pazdera

Historie

2015

2015: AGENTUR PAZDERA otevřela další pobočku v kantonu Curych - Oberland na Bahnhofstrasse 198 ve Wetzikonu.

2003

2003: AGENTUR PAZDERA uzavřela mnoho světových zakázek.

2005

Poradenská a advokátní kancelář Velvyslanectví České republiky v Bernu od r. 2005 - dosud Link: http://www.mzv.cz/bern/cz/viza_a_konzularni_informace/preklady_overovani_a_pravni_pomoc/neoficialni_seznam_advokatnich_a.html

2000

Generální zástupci několika západních firem pro země bývaleho východniho bloku.

1998

1998: Oblast činnosti AGENTUR PAZDERA byla rozšířena o specializaci dědického práva a daňové poradenství

1997

1997: AGENTUR PAZDERA díky znalostem a vědomostem našich nových zaměstnanců byly rozšířeny veškeré služby firmy. Tímto mohla být také zahájena činnost právního poradenství.

1987

Rozšířena činnost firmy a příbytek zaměstnance.

1983

1983: Hubert Peter Pazdera založil v centru Curychu firmu AGENTUR PAZDERA . V této době se tým skládal jen z pana Huberta Petra Pazdery a jeho asistenky.

Manželství je plné starostí a trnů, ale nese ovoce, které se jinde nerodí. Kdo ničemu nevěří, tomu taky nic nevěřím.
Sainte-Beuve Neruda
Nejsou nešťastná manželství, jsou nešťastní lidé a manželství je jen ukazuje. Staňte se čestným člověkem a můžete si být jisti, že na světě je o jednoho darebáka méně.
Fosdick Carlyle
Kdo v demokracii spí, probudí se v diktatuře. Chovej se k osobě druhého jako k účelu, ne jako k prostředku.
Johann Wolfgang von Goethe Kant
Je-li pravda, právo a spravedlnost na pochodu, pak teprve a skutečně je štěstím žití. Moudré je myslet skepticky a počínat si optimisticky.
Josef Čapek Hesse
Dejte si co nejvíc práce, abyste doopravdy žili. Za šťastné považujeme ty, kteří se učili ze životní zkušenosti snášet útrapy a nebýt jimi udoláni.
Saroyan Iuvenalis
Nikdo není zbytečný na světě, kdo ulehčuje břemeno někomu jinému. Skutečný optimismus nespočívá v tom, že všechno půjde dobře, ale v názoru, že ne všechno půjde špatně.
Dickens Dutourd