Dědictví ve Švýcarsku - na co u něj myslet?

26.3.2020 Hubert Peter Pazdera

Článek aktualizován 1. 4. 2022: Švýcarsko chystá v nejbližší době reformu týkající se dědického práva. Vzhledem k tomu, že v dnešní době existuje velké množství alternativních možností soužití partnerů, měly by být také zákony tomuto přizpůsobeny, což bohužel neodpovídá realitě. Oproti dřívějším dobám je dnes běžné se rozvádět a žít tak v rodinách poskládaných z dětí z minulých manželství nebo žít s partnerem bez uzavření manželského svazku. Tito partneři žijící pouze v tzv. „konkubinátu“ či „patchwork“ neboli „sešívané rodině“ a jejich děti nemají v současnosti zákonný nárok na dědictví.

Proto chce nyní Bundesrat snížit povinný podíl vlastních dětí na dědictví o polovinu původní hodnoty, oproti manželským párům a registrovaným partnerstvím, kde činí podíl jednu polovinu. Zde se se změnami však nepočítá. Taktéž ani u partnerů žijících v konkubinátu. Změna zákona by měla dále pomoci firmám, kde dojde k ulehčení procesu zajišťování následníků. Reforma je však připravovaná až po roce 2020.

V případě, kdy zemřelý po sobě testament nezanechá, dědí polovinu majetku manžel či manželka a druhá polovina připadne dětem. Pokud největší část majetku tvoří například rodinný dům, měli by se manželé v závěti vzájemně upřednostnit.

VČAS ZAJISTĚTE RODINU

Proto doporučujeme našim čtenářům neponechat nic náhodě, zajistit rodiny včas a nečekat. Ať už očekávate přírůstek do rodiny, zakládáte firmu nebo právě odcházíte do penze, bylo by určitě dobré provést regulaci.

Dle odhadu sepíše totiž ve Švýcarsku jen asi každý čtvrtý poslední vůli. V ostatních případech rozhodují o podílu dědictví zákony, což není vždy v souladu s přáním zemřelého či znevýhodňuje některé dědice, kteří mohou z dědického řízení dokonce odejít s nepořízenou, například partneři žijící v „konkubinátu“ či „patchwork rodiny“.

I v případě tradičních rodin může však dojít ke komplikacím. V nejhorším případě je někdy nutné prodat i vlastní dům, aby bylo vůbec možné vyplatit další dědice. Což může způsobit velmi napjaté vztahy v rodině nebo až zpřetrhání dřívějších pevných rodinných pout. Takové spory se pak táhnou často dlouhé roky a dědictví je po tuto dobu blokováno. To je pro mnohé finančně neúnosné. Pro spoustu lidí s vlastní „střechou nad hlavou“ přichází do úvahy také „Umkehrhypothek“, aby mohli v domě zůstat do své smrti.

POZOR NA PRAVIDLA

Pokud se tak rozhodnete, je důležité dodržet několik pravidel, bez kterých není Vaše poslední vůle platná. Každý z partnerů musí dále sepsat svoji vlastní závěť, a to vlastní rukou, uvést datum sepsání a samozřejmě celé podepsat. Z vlastních zkušeností bychom mohli uvést mnohé případy, kdy nepodepsaná závěť způsobila ztrátu dědictví a tím nepříjemné rozbroje v rodinných kruzích, kdy nakonec dědili rodinní příslušníci, kteří se zemřelým již roky nebyli v kontaktu a blízcí, kteří se o něj v dobrém starali, nakonec odešli s prázdnou, někteří dokonce s dluhy.

S ČÍM VÁM POMŮŽEME?

Pro klienty Agentur Pazdera poskytujeme služby v oboru dědického práva, zejména pak při tvorbě dokumentů souvisejících s dědictvím. Pomůžeme vám s přípravou a tvorbou závěti, dědické smlouvy i prohlášení o vydědění. Dále se postaráme o uložení závěti, kterou je možné v případě vašeho zájmu změnit. Připravíme právní analýzu vašeho případu i návrh na zahájení řízení. Zajistíme vyjádření či vyřízení stížností a zařídíme i opravené prostředky. Zastoupíme vás v rámci vypořádání dědictví a samozřejmě za vás provedeme i přihlášku do dědického řízení. Zkrátka se postaráme, aby vše bylo tak, jak se patří.

Tradičně, už po 37 let činnosti, zůstává platné, že všichni česky nebo slovensky mluvící lidé z celého světa, mají prvních 45 minut poradenství zdarma.

picture
picture

Rádi se budeme Vaším případem zabývat.

Volejte na tel.: 044 933 07 33

AGENTUR PAZDERA, Treuhandbüro

Kreuzplatz 20, 8008 Zürich