Dlouhodobá pracovní neschopnost ve Švýcarsku z důvodu nemoci nebo úrazu

22.3.2023 Hubert Peter Pazdera

Zdravotní komplikace nebo úraz  a s tím spojená dlouhodobá pracovní neschopnost mohou potkat každého z nás. Dle švýcarského zákoníku práce je zaměstnavatel i v době nemoci či úrazu povinen nadále proplácet mzdu zaměstnanci. Pokud je délka pracovního poměru do 1 roku, má zaměstnavatel povinnost uhradit minimálně tři týdny výplaty.

Doba povinného proplácení výplaty v dalších letech služebního poměru se liší regionálně, např. v kantonu Zürich je ve druhém roce povinnost zaměstnavatele nadále vyplácet mzdu zaměstnanci osm týdnů. Pokud není v pracovní smlouvě ustanoveno jinak, je zaměstnavatel dle švýcarského zákona povinen vyplácet 80 % mzdy v době nemoci či úrazu. Z této vyplácené částky se neodečítají žádné příspěvky na AHV, IV, EO ani ALV.

Nemocný je po dobu nemoci či úrazu chráněn po určitou dobu před výpovědí ze strany zaměstnavatele. Tato doba se odvíjí od počtu odpracovaných let u daného zaměstnavatele. Pokud má zaměstnavatel sjednané pojištění pro případ nemoci či úrazu svých zaměstnanců (což je ve Švýcarsku běžnou praxí), vyplácení těchto dávek v době nemoci či úrazu pokračuje i nadále, a to bez ohledu na to, zda byl pracovní vztah ukončen nebo ne.

Tyká se Vás aktuálně tato problematika? Máte další dotazy?

Neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám se vším pomůžeme!

Tradičně, už po 40 let činnosti, mají všichni česky nebo slovensky mluvící lidé z celého světa mají prvních 45 minut poradenství u nás zdarma. Rádi se budeme Vaším případem zabývat.

picture
picture

Rádi se budeme Vaším případem zabývat.

Volejte na tel.: 044 933 07 33

AGENTUR PAZDERA, Treuhandbüro

Kreuzplatz 20, 8008 Zürich