Fúze Credit Suisse a UBS: Co to znamená pro české investory? Vyplatí se i nadále investovat ve Švýcarsku?

18.4.2023 Hubert Peter Pazdera

Dne 19. března 2023 oznámila Švýcarská federální rada fúzi Credit Suisse a UBS. Tři rozhodující subjekty: švýcarská vláda, švýcarská národní banka a FINMA (Švýcarský úřad pro dohled nad finančním trhem), se jednomyslně shodly pro tento krok jako jednu z mála realistických a proveditelných možností na záchranu banky Credit Suisse.

Nicméně z pohledu vedení Credit Suisse se jednalo o poměrně hořké sousto: Credit Suisse byla “prodána” za směšně nízkou cenu tří miliard švýcarských franků, přestože ještě o dva roky dříve měla banka hodnotu více než třicet miliard švýcarských franků. Pro srovnání: tato fúze proběhla mnohem rychleji, než tehdejší záchranná opatření švýcarské vlády na pomoc bance UBS kvůli následkům finanční krize v roce 2008.  Tato akce byla ovšem velkorysým a riskantním krokem i ze strany UBS, a to zejména kvůli pověsti Credit Suisse, která v posledních letech proslula ne úplně optimálním řízením managementu a četnými finančními skandály.

Credit Suisse se tedy stala dceřinou společností banky UBS. Obchodní aktivity obou bank budou pokračovat bez přerušení. Bankovní konta klientů obou bank zůstanou beze změn zachovány. Hypotéky u Credit Suisse lze prodloužit, ale s novými podmínkami ovlivněnými obchodní strategií UBS.

Tato situace samozřejmě vzbudila velký rozruch a byla značně medializována. Jak už ale bývá zvykem, média mívají tendenci události zveličovat, čímž ztrácí výpovědní hodnota informací na objektivitě. Vyplatí se tedy i nadále investovat ve Švýcarsku?

Švýcarsko je zemí s velmi stabilní ekonomikou a finančním trhem. Švýcarský bankovní systém jako celek je velmi stabilní a má přísné předpisy, vysokou likviditu a silnou kapitálovou pozici. Tato země má navíc dlouhou tradici bankovnictví a je známá svou striktní regulací a transparentností. Švýcarské banky jsou také známé svým vysokým standardem ochrany soukromí klientů a jsou povinny dodržovat přísná pravidla týkající se finančního vyšetřování a opatřením proti tzv. „praní špinavých peněz“. To znamená, že investoři, kteří si zvolí Švýcarsko jako cílovou zemi svých investic, se mohou spolehnout na to, že jejich peníze jsou v bezpečí.

Dalším důvodem, proč je Švýcarsko příznivým místem pro investice, jsou nízké daně. Švýcarsko má jednu z nejnižších daňových sazeb v Evropě a daňové zatížení je pro investory velmi přívětivé. Nižší daňové zatížení znamená, že investoři mohou mít větší výnosy z investic.

Další výhodou Švýcarska je také vysoká úroveň finančního vzdělávání a finanční gramotnosti. To se v konečném důsledku odráží i v tom, že investoři mají snadnější přístup k informacím, které jim pomáhají porozumět investičním příležitostem a rizikům, ale zejména to, že se investoři mohou spolehnout na kvalitní, transparentní a garantované služby finančních poradců a institucí.

Švýcarsko je proto již tradičně považováno za jedno z nejdůležitějších finančních center světa a Švýcarská národní banka (SNB) udržuje nízké inflační cíle a stabilní měnovou politiku, což vede ke stabilnímu růstu finančního trhu.

Jaké výhody nabízí Švýcarsko investorům ve srovnání s Českou republikou?

Jedním z hlavních důvodů, proč je výhodnější investovat ve Švýcarsku než v České republice, je stabilita a důvěryhodnost švýcarského bankovního systému a vysoká míra právní jistoty. Vzhledem k tomu, že Švýcarsko má ustálenější a diverzifikovanější ekonomiku než Česká republika, je s největší pravděpodobností ve střednědobém a dlouhodobém horizontu jeho finanční trh méně ohrožen externími vlivy a tím pádem i stabilnější a výhodnější pro investice. Dalším faktorem je ve srovnání s dalšími evropskými zeměmi i dlouhodobě nízká inflace. Jednou z hlavních příčin nízké inflace je silná švýcarská měna, švýcarský frank, která se již po dlouhou historii považuje za jednu z nejbezpečnějších a nejstabilnějších měn a to i v dobách krizí a ekonomické nestability.

Zvažujte investovat ve Švýcarsku? Zajímala by Vás tato tématika více?

Tradičně, již přes 40 let činnosti, u nás mají česky nebo slovensky mluvící lidé z celého světa prvních 45 minut poradenství zdarma.

Rádi se budeme Vaším případem zabývat. Volejte na tel.: 044 933 07 33.

AGENTUR PAZDERA, Treuhandbüro

Kreuzplatz 20, 8008 Zürich

E-mail: info@pazdera.ch

www.agenturpazdera.cz

www.pazdera.ch

picture
picture

Rádi se budeme Vaším případem zabývat.

Volejte na tel.: 044 933 07 33

AGENTUR PAZDERA, Treuhandbüro

Kreuzplatz 20, 8008 Zürich