Hrozí cizinci ztráta povolení k trvalému pobytu kvůli pobírání doplňkových dávek?

24.6.2024 Hubert Peter Pazdera

Výchozí situace je taková: cizinec, který má povolení k pobytu ve Švýcarsku, půjde do důchodu. Dříve nebo později po odchodu do důchodu se bude nejspíš muset spoléhat na tzv. “doplňkové dávky“ („EL“ viz Pozn.). Měl by se snad obávat, že mu bude odebráno povolení k pobytu ve Švýcarsku?

Dle zákona lze cizím státním příslušníkům odejmout povolení k pobytu pouze pokud jsou oni nebo osoba, o kterou musí pečovat, trvale a ve značném rozsahu odkázáni na dávkách sociální pomoci. Doplňkové dávky (EL) však do kategorie sociální pomoci nespadají. To znamená, že lidem, kteří pobírají doplňkové dávky, povolení k pobytu ve Švýcarsku odebráno být nemůže.

Pozn. „Doplňkové dávky“ k AHV a IV (EL) jsou určeny k tomu, aby finančně vypomohly těm, jejichž důchod a ostatní příjmy nepokrývají minimální životní náklady. Každý v této situaci ne ně má zákonný nárok. Spolu s AHV a IV jsou EL součástí sociální finanční výpomoci v hmotné nouzi ve Švýcarsku.

Potřebujete poradit ohledně povolení k pobytu, sociálních dávek/důchodu, doplňkové sociální pomoci (nebo jiné pomoci v hmotné nouzi)? Nebo potřebujete poradenství v oblasti pracovního, nájemního práva, spotřebitelského práva, občanského práva nebo v rámci obecného právního poradenství a pojišťovnictví ve Švýcarsku?

Plánujete bydlet, pracovat, nebo podnikat ve Švýcarsku?

Naše Treuhandbüro má zkušenosti ve všech oblastech občanského práva; nájemního práva, pracovního práva, rodinného práva, pojistného práva, dědického práva atd., jakož i v rámci podnikání a obchodního práva. 

Tradičně, již po 41 let činnosti, zůstává platné, že všichni česky nebo slovensky mluvící lidé z celého světa, mají prvních 45 minut poradenství zdarma.

Rádi se budeme Vaším případem zabývat.

picture
picture

Rádi se budeme Vaším případem zabývat.

Volejte na tel.: 044 933 07 33

AGENTUR PAZDERA, Treuhandbüro

Kreuzplatz 20, 8008 Zürich