Jak se vyrovnat s pohledávkami zemřelých aneb, když není do dědit

3.6.2020 Hubert Peter Pazdera

Často řešíme případy dědictví probíhající mezi Českem a Švýcarskem – ať už jsou pozůstalí na té či oné straně. Obvyklým problémem bývají dluhy po zemřelých. V podobném případě je samozřejmě důležité orientovat se v zákonech dané země, kde dědické řízení probíhá.

Toto je velmi citlivé téma a je důležité se dobře informovat, aby pozůstalí nepřevzali s dědictvím i dluhy zemřelého a nemuseli je dlouhé roky splácet, nebo se naopak ze strachu hned nevzdali celého dědictví, i když by dluhy bylo možné umořit (například prodejem nemovitosti – zbytek dědictví by dědicové obdrželi a zbytečně nic nepřenechávali státu).

Přijmout nebo odmítnout dědictví?

Dříve v Česku platilo, že se za dluhy po zemřelém platilo jen do výše majetku, který za sebou zanechal. Dnes tomu tak už není. Jestli řešíte dědictví v České republice, je důležité, abyste jen mlčky nečekali a začali situaci aktivně řešit. Důkladně prozkoumejte, jaké výše pohledávky dosahují a podle toho se rozhodněte, zda dědictví přijmout, nebo kompletně odmítnout.

Pokud mohou být dluhy splaceny z majetku zanechaném po zemřelém, je vhodné navrhnout likvidaci dluhu prostřednictvím tzv. výhrady spisu, která zajistí, že již za dluhy neručí dědic i svým osobním majetkem, ale jen majetkem po zemřelém. Tímto se splatí pohledávky věřitelům a zbytek dědictví je rozdělen mezi dědice.

Na tuto práci je však nutné zajistit zkušeného likvidátora, notáře nebo Willenvollstreckera (to je člověk, který je zapsaný v testamentu a vykonávající dědické řízení). Tito lidé se v takových situacích orientují a neponechají nic náhodě, kdežto sám laik by se mohl dopustit mnoha chyb a nést poté nemilosrdné následky.

Tradičně, už po 37 let činnosti, zůstává platné, že všichni česky nebo slovensky mluvící lidé z celého světa, mají prvních 45 minut poradenství zdarma.

 

Rádi se budeme Vaším případem zabývat. Volejte na tel.: 044 933 07 33.

AGENTUR PAZDERA, Treuhandbüro

Kreuzplatz 20, 8008 Zürich

E-mail: info@pazdera.ch

www.agenturpazdera.ch

picture
picture

Rádi se budeme Vaším případem zabývat.

Volejte na tel.: 044 933 07 33

AGENTUR PAZDERA, Treuhandbüro

Kreuzplatz 20, 8008 Zürich