Jak získat pracovní povolení „C“

10.9.2021 Hubert Peter Pazdera

Jaké potřebujete dokumenty a s čím je třeba počítat?

Není to zase tak složité, jak to vypadá, ale nějaký čas se tomu člověk věnovat musí. Jako první musíte splňovat určitá kritéria. Pokud přecházíte z povolení B na povolení C, můžete tak zažádat po 10 letech života ve Švýcarsku. Další možností je manželství, pak se tato doba zkracuje na pouhých 5 let. Po celý čas musíte setrvat ve svazku manželském a zároveň žít ve Švýcarsku.

Pokud si přejete zažádat o změnu povolení B na povolení C budete potřebovat pár věcí, bez kterých se neobejdete.

Jako první dostanete Formulář týkající se této změny. Ten musíte správně vyplnit a přiložit k němu nepostradatelné dokumenty. Bez nich Vám žádost nebude přijata.

Dalším dokumentem je oznámení o vypršení povolení (Verfallanzeige), které Vám bude ve správný čas doručeno na Vaši trvalou adresu, tedy ještě před skončením stávajícího povolení. Taktéž musí být správně vyplněno. Pozor, bývá nutný podpis zaměstnavatele.

A když už jsme u zaměstnavatele, je důležité, aby bylo k žádosti přiloženo aktuální pracovní potvrzení, kde Váš zaměstnavatel uvede, na kolik procent pracujete a zda je Váš pracovní poměr uzavřen na dobu určitou nebo neurčitou.

Dále musíte zažádat příslušný úřad o potvrzení ze sociálního, že jste po dobu posledních 5 let nepobírali žádnou sociální podporu.

Velmi důležité je doložit výpisy z rejstříku trestů, ten by měl být samozřejmě čistý a taktéž z rejstříku dlužníků, oba nesmí být starší jednoho měsíce. Je nutné počítat s tím, že vyřízení výpisu z rejstříku trestů trvá asi 14 dní.

V neposlední řadě, je nutné doložit, že umíte mluvit a psát německy. Musíte splňovat určité Niveau, a to písemná forma A1 a mluvené slovo A2. Pozor, ne všechny diplomy jsou uznány. Existuje seznam (SEM), tam jsou uvedeny všechny uznávané Certifikáty.

Teď už zbývá jen přiložit kopii pasu a původního povolení a můžete vše odevzdat k vyřízení. Počítejte s tím, že toto bude trvat zhruba 10–12 týdnů. Nezapomeňte, že po tuto dobu bude Vaše stávající povolení již neplatné, a proto zažádejte úřad, aby Vám vystavil náležité potvrzení.

Je nutné počítat s tím, že s převodem povolení se Vám taktéž bude měnit daňová povinnost. Do této doby Vám daně byly strhávány každý měsíc z výplaty. S přechodem na povolení C budete platit daně jednou ročně jako každý jiný Švýcar a dělat si svá vlastní daňová přiznání.

Čeká Vás v blízké budoucnosti prodloužení povolení? Chcete zažádat o povolení C? Potřebujete poradit, kde získat potřebné dokumenty? Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám se vším pomůžeme.

Tradičně, již po více jak 38 let činnosti, zůstává platné, že všichni česky nebo slovensky mluvící lidé z celého světa, mají prvních 45 minut poradenství zdarma. Rádi se budeme Vaším případem zabývat.

picture
picture

Rádi se budeme Vaším případem zabývat.

Volejte na tel.: 044 933 07 33

AGENTUR PAZDERA, Treuhandbüro

Kreuzplatz 20, 8008 Zürich