Je možné zažalovat bývalého pronajímatele, který vypověděl nájem z důvodu potřeby bytu pro vlastní účely?

27.2.2024 Hubert Peter Pazdera

Když nastane situace, že pronajímatel vypoví nájem z důvodu potřeby bytu pro vlastní účely, je třeba mít na paměti, že takové jednání ze strany pronajímatele nemusí být vždy nutně zcela v souladu s platnou právní úpravou.

Stávající nájem samozřejmě nelze obnovit, jelikož nájem byl již vypovězen ze strany pronajímatele a předmět nájmu (byt) byl vyklizen. Avšak stále přetrvává možnost vyžadovat náhradu škody – za vzniklé náklady spojené s neočekávaným vystěhováním z bytu a též za výdaje pro počáteční období spojené s případným vyšším nájemném v novém bytě.

Zajímá vás hlouběji tematika nájemního práva?

Potřebujete rady při přistěhování do Švýcarska a podepsání nájemní smlouvy?

Rádi vám poradíme, nejenom s nájmem bytu,ale i se všemi s tím souvisejícími úkony.

Zdroj obrázku: AllaSerebrina / depositphotos.com

picture
picture

Rádi se budeme Vaším případem zabývat.

Volejte na tel.: 044 933 07 33

AGENTUR PAZDERA, Treuhandbüro

Kreuzplatz 20, 8008 Zürich