Kantonální sociální příspěvky na krytí zdravotního pojištění, tzv. "Prämienverbilligung"

22.3.2023 Hubert Peter Pazdera

Zdravotní pojištění je ve Švýcarsku sice obligátní, ale do značné míry privátního charakteru a každá osoba si může individuálně zvolit pojišťovací instituci i druh a rozsah zdravotního pojištění tak, aby byly veškeré potřeby maximálně pokryty. Jako osoba s oprávněním k pobytu nebo s pracovním povolením ve Švýcarsku máte nárok na sociální příspěvky kantonu na zdravotní pojištěni.

Tyto dávky se nazývají "Prämienverbilligung", tedy slevy z pojistného. Každý kanton má své vlastní právní regulace a pravidla pro poskytování těchto (i dalších) sociálních dávek. Obecně se ale dá říci, že pokud Vaše zdanitelné příjmy nepřesáhnou kantonem danou maximální hranici ročního příjmu, máte nárok na příspěvek ke „slevě“ ze zdravotního pojištění.

Zpravidla přispívají kantony lidem s nízkými až středními příjmy, dětem a dospívajícím během studii minimálně 50 % částky z celoročního zdravotního pojištění. Pokud jsou všechna kantonem daná kritéria splněna a kanton Vaši žádost schválí, jsou tyto příspěvky převedeny přímo na zdravotní pojišťovnu, která proúčtuje danou částku (která je přiznaná z předchozího roku) s pravidelnými příspěvky zdravotního pojištění následujícího roku.

Tyká se Vás aktuálně tato tematika? Rádi byste se dozvěděli více nebo potřebujete pomoc se žádostí? Neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám se vším pomůžeme!

Tradičně, už po 40 let činnosti, mají všichni česky nebo slovensky mluvící lidé z celého světa mají prvních 45 minut poradenství u nás zdarma. Rádi se budeme Vaším případem zabývat.

Volejte na tel.: 044 933 07 33.

picture
picture

Rádi se budeme Vaším případem zabývat.

Volejte na tel.: 044 933 07 33

AGENTUR PAZDERA, Treuhandbüro

Kreuzplatz 20, 8008 Zürich