Leistungsexport – Koordinace sociálního zabezpečení v rámci EU v oblasti pracovního trhu

28.2.2023 Hubert Peter Pazdera

"Leistungsexport" se dá z němčiny volně přeložit jako „vývoz dávek v nezaměstnanosti“ do zahraničí. Toto časově omezené přeshraniční plnění sociálního zabezpečení bylo zřízeno za účelem zajištění volného pohybu pracovníků v rámci Evropské Unie a Schengenského prostoru. Tyto dávky jsou zpravidla peněžní hodnoty, jejich vývoz do jiného členského státu tudíž nepředstavuje žádný problém.

Pokud jste se tedy rozhodli definitivně opustit Švýcarsko, můžete si zažádat o plnění těchto dávek, a to až po dobu tří měsíců. Abyste mohli uplatnit nárok na podporu v nezaměstnanosti v České republice po odchodu ze Švýcarska, musíte splnit několik podmínek. Pro švýcarské úřady je směrodatné splnit stejné podmínky, které jsou nutné pro podporu v nezaměstnanosti během pobytu ve Švýcarsku – a to zejména mít pracovní povolení a mít dostatečně dlouhou odpracovanou dobu ve Švýcarsku.

Máte další dotazy ohledně dávek v pracovní nezaměstnanosti po odchodu ze Švýcarska?

Tradičně, již po 40 let činnosti, zůstává platné, že všichni česky nebo slovensky mluvící lidé z celého světa mají prvních 45 minut poradenství zdarma. Neváhejte nás proto kontaktovat - rádi se budeme Vaším případem zabývat!

picture
picture

Rádi se budeme Vaším případem zabývat.

Volejte na tel.: 044 933 07 33

AGENTUR PAZDERA, Treuhandbüro

Kreuzplatz 20, 8008 Zürich