Nákup / prodej domu - vysoké daně a poplatky

22.9.2020 Hubert Peter Pazdera

Převod nemovitosti na nového vlastníka vás může stát hodně peněz. Kdo chce předejít možnému překvapení, měl by se dobře informovat.

Při nákupu nebo prodeji nemovitosti je třeba počítat s řadou daní a poplatků:

Dan z převodu vlastníka

Ve většine kantonech je běžná daň z převodu na nového vlastníka. Je stanovena v předpisech 1 až 3 procenta prodejní ceny. V některých kantonech sdílejí tyto náklady jak kupující, tak prodejci na půl, ale ve většině případů jdou na náklady kupujícího.

Vezměte prosím na vědomí: tuto daň nelze zahrnout do  hypotéky, proto je nutné počítat s dalším nákladem.

Zápis do katastru nemovistostí

Zápis do katastru je poviný, a samozřejmě také zpoplatněný. Ceny se liší kantonu od kanton.

Notářské poplatky

Notáři sestavují kupní smlouvy a vyhodnocují je a ve většině případů je jejich honorář odvislý od ceny nemovitosti.

Výše daně z nemovitosti

Nejdražší je daň z nabytí nemovitosti, kterou musí zaplatit prodávající. Její výše se odvíjí od toho, jak dlouho nemovitost svému majiteli patřila a od výše zisku z jejího prodeje.

Pokud se chcete vyhnout případným problémům, informujte se o dalších možných nákladech spojených s prodejem nemovitosti.

VZ News 122 / září 2020

Tradičně, už po 37 let činnosti, zůstává platné, že všichni česky nebo slovensky mluvící lidé z celého světa, mají prvních 45 minut poradenství zdarma.

picture
picture

Rádi se budeme Vaším případem zabývat.

Volejte na tel.: 044 933 07 33

AGENTUR PAZDERA, Treuhandbüro

Kreuzplatz 20, 8008 Zürich