Napadení poslední vůle

1.3.2021 Hubert Peter Pazdera

Každá poslední vůle je prozatím zásadně platná. Psaná rukou vlastními slovy, na počítači se svědky nebo s jistotou u notáře. Dokument musí být předložen příslušným orgánům a ty jej musí otevřít. Od počátku jsou považovány za neplatné pouze pouhé návrhy, vzorové nebo žertovné závěti.

Různé důvody však umožňují poslední vůli napadnout. I když dědické právo je ve své podstatě nesporné, v tomto bodě jednání ustrne. Je možné ji napadnout pro její pravost nebo platnost. Jako první krok by měli dědicové okamžitě vznést námitku proti vydání závěti.

I když dědicové později vymáhají svůj nárok u soudu, může být nemožné závěť napadnout. Po námitce se dědicové přesto snaží najít smírné urovnání. V jasných případech si dědic uvědomí, že by neměl v soudním řízení šanci, a nakonec by musel uhradit náklady. Proto je někdy ve sporu možná dohoda. Tato skutečnost musí být písemně zaznamenána ve smlouvě. Pokud dohody nelze dosáhnout, měly by být vyhlídky a náklady procesu projednány s právníkem. Soudní spory o dědictví jsou často velmi nákladné a žalobce musí složit zálohu. Záležitost může být psychicky velmi stresující a obvykle trvá velmi dlouho.

Závěrem někdy je, že je lepší nechat celou věc tak jak je – i když je to v rozporu se smyslem pro spravedlnost.

Pokud přesto chcete podat žalobu, musí být podána do jednoho roku poté, co jste se dozvěděli, že by mohl existovat důvod pro podání žaloby, nejpozději však do deseti let od otevření závěti.

Přejete si sepsat závěť? Netušíte, jaký způsob je pro Vás ten nejlepší? Potřebujete poradit ve věcech ohledně poslední vůle? Neváhejte se na nás obrátit, se vším Vám rádi pomůžeme.

Tradičně, už po 37 let činnosti, zůstává platné, že všichni česky nebo slovensky mluvící lidé z celého světa, mají prvních 45 minut poradenství zdarma. Rádi se budeme Vaším případem zabývat. Volejte na tel.: 044 933 07 33.

AGENTUR PAZDERA, Treuhandbüro

Kreuzplatz 20, 8008 Zürich

E-mail: info@pazdera.ch

www.agenturpazdera.cz

www.pazdera.ch

picture
picture

Rádi se budeme Vaším případem zabývat.

Volejte na tel.: 044 933 07 33

AGENTUR PAZDERA, Treuhandbüro

Kreuzplatz 20, 8008 Zürich