Neregulovaná smrt v zemi helvetského kříže

10.6.2020 Hubert Peter Pazdera

Protože se v této branži již mnoho let pohybujeme a je nám líto, jaké následky pozůstalé často čekají po smrti jejich blízkých, dovolíme si vysvětlit jeden z příkladů, kdy je člověku až do pláče nad nespravedlností osudu. Bohužel zde byla na vině spíše nepřipravenost člověka.

Mladí lidé na smrt neradi myslí a doufají, že se jich netýká, i když procento náhlých úmrtí ani v nižším věku není rozhodně zanedbatelné. Ba naopak, pro nepřipravenou rodinu může znamenat naprostou katastrofu – případná hypotéka, nezabezpečené děti, firma atd. Nechceme malovat čerta na zeď a předem strašit čtenáře. Upozorňujeme ale na fakt, že se takové situace nemusí týkat vždy jen starší generace. A pokud má již člověk svůj věk, tím spíše by měl na tyto záležitosti myslet a včas je také řešit, aby nedošlo k podobně absurdnímu případu, jaký jsme nedávno na stůl dostali my.

Proč je nutné připravit se včas?

Jeden známý, původem československý profesor, se na nás poslední roky často obracel ohledně záležitostí darování cenných sbírek do Česka, závěti, kont v zahraničí a podobných běžných záležitostí. Bohužel nestanovil včas dědice a ani nikoho, koho by pověřil případným vyřízením převozu jeho sbírek, a nečekaně si ho vyhlédla smrt. Vdova se psychicky zhroutila a obratem byla předána do péče zdravotníků, bohužel však na oddělení psychiatrie – kvůli jejímu momentálnímu psychickému rozpoložení. Dům, ve kterém do té doby s manželem žili, osiřel. Teprve později nás kontaktovali známí vdovy a informovali nás o celé situaci s přáním, že by se dotyčná ráda vrátila po smrti milovaného muže do Česka a tam byla umístěna do domova pro seniory, kde by alespoň mohla být mezi známými. Ráda by si také přirozeně sbalila své osobní věci ve svém domě.

Začali jsme se tedy celým případem okamžitě zabývat. Bohužel, jak jsme brzy zjistili, byl této dámě bez otálení přidělen poručník neboli Beistand, správce veškerého jejího majetku. Vdova sama byla totiž bez okolků zbavena svéprávnosti.

Tento poručník s námi téměř odmítl komunikovat a ohledně možných variant řešení převozu vdovy, vyzvednutí jejích osobních věcí a také ohledně sbírky, která měla být darována do Čech, nám pouze sdělil, že dům včetně sbírky je v prodeji a pár kusů oblečení je možno vyzvednout u sousedů. K přestěhování do Česka bohužel nakonec vůbec nedošlo pro neochotu spolupráce ze strany poručníka a velkých finančních nákladů, které nám nebyl ochoten nikdo hradit. Vdova byla umístěna do velmi skromně vybaveného domova pro seniory zde ve Švýcarsku bez možnosti se proti tomuto postupu ohradit. Pobyt byl uhrazen z peněz, získaných za prodej domu, a to i včetně ne příliš skromného platu poručníka.

Nepodceňujte situaci

Pokud tyto případy probíhají regulovaně a dotyční jsou předem připraveni, nemusí k takto smutnému konci vůbec dojít. Proto není radno tento scénář podceňovat a připravit se i na to nepříjemné.

 

Tradičně, už po 37 let činnosti, zůstává platné, že všichni česky nebo slovensky mluvící lidé z celého světa, mají prvních 45 minut poradenství zdarma.

Rádi se budeme Vaším případem zabývat. Volejte na tel.: 044 933 07 33.

AGENTUR PAZDERA, Treuhandbüro

Kreuzplatz 20, 8008 Zürich

E-mail: info@pazdera.ch

www.agenturpazdera.ch

picture
picture

Rádi se budeme Vaším případem zabývat.

Volejte na tel.: 044 933 07 33

AGENTUR PAZDERA, Treuhandbüro

Kreuzplatz 20, 8008 Zürich