Novela švýcarského dědického zákona

23.1.2023 Hubert Peter Pazdera

Švýcarsko uvádí v platnost změny v dědickém zákoníku. Pojďme se podívat, jakých bodů se tyto změny konkrétně dotknou.

Novela dědického zákona poskytuje větší flexibilitu v nakládání s pozůstalým majetkem. Neopominutelné dědické podíly byly sníženy na polovinu jejich původní hodnoty. Významná změna se tyká pozůstalých děti – z původního nároku na polovinu dědictví se tento nárok snižuje na povinnou čtvrtinu dědictví. Podle nového zákona mají potomci právo na stejný podíl jako manžel či manželka, tedy na čtvrtinu z celkového jmění. Naopak povinný podíl rodičů zcela odpadá.

Švýcarské dědické právo rozlišuje institut závěti (Testament) a dědické smlouvy (Erbvertrag). Dle nové úpravy budou mít dědici právo napadnout i dědickou smlouvu. Oproti tomu závěť poskytuje možnost rozhodnout o polovině dědictví (dříve bylo možné za pomoci závěti regulovat jen tři osminy z celkového dědictví).

Zákon také upravuje dědictví v souvislosti s manželstvím. Se zahájením rozvodového řízení odpadá ochrana dědického podílu (i virtuální) manžela či manželky. Celé dědictví po partnerovi se tak stává volně disponibilním a každý rozvedený zůstavitel může toho druhého zcela vydědit z důvodu opomenutí „povinného dílu“. Stejně tak neplatí veškeré nároky ze závětí a předmanželských smluv.

Máte dotazy ohledně sepsání testamentu či kontroly stávající závěti? I přes 40 let činnosti zůstává tradicí, že všichni česky nebo slovensky mluvící zájemci mají prvních 45 minut poradenství zdarma. Neváhejte nás tedy kontaktovat, rádi se budeme Vaším případem zabývat. Volejte na tel.: 044 933 07 33.

picture
picture

Rádi se budeme Vaším případem zabývat.

Volejte na tel.: 044 933 07 33

AGENTUR PAZDERA, Treuhandbüro

Kreuzplatz 20, 8008 Zürich