Nový zákon o dědictví – co je třeba mít na paměti při pořizování závěti

2.11.2021 Hubert Peter Pazdera

Švýcarské dědické právo se reviduje. Manželské páry, podnikatelé a rodiny s dětmi by měli tyto změny zohlednit při dědictví.

Před sto lety byl obraz rodiny úzký. Smíšené rodiny a rozvody byly výjimkou a partnerské soužití tabu. Naše dědické právo není těmto vztahům přizpůsobeno, a proto se nyní modernizuje. Od 1. ledna 2023 budou platit mimo jiné tyto změny:

Změny týkající se manželských párů

Povinný podíl pro potomky bude nižší. Dnes mají děti nárok na 3/8 povinného podílu. Povinná část bude nyní činit 1/4. Současně se zvýší volný podíl z 3/8 na 1/2. Zůstavitelé tak mohou volně nakládat s větší částí pozůstalosti:

  • Díky větší volné kvótě mohou manželské páry žijící ve smíšené společné domácnosti zmínit nejen vlastní děti, ale také nevlastní děti.
  • Manželé se mohou lépe chránit navzájem. To je důležité zejména v případě, že pozůstalý partner je závislý na příjmech z pozůstalosti nebo musí splácet hypotéku, aby si mohl ponechat dům. V opačném případě ho bude muset přinejhorším prodat, aby snížil fixní výdaje nebo vyplatil děti.
  • Nižší povinný podíl usnadňuje majitelům společností uspořádat nástupnictví v jejich podniku, protože je pak méně pravděpodobné, že dojde k rozpadu společnosti.

Změny týkající se životních partnerů

  • Dědické právo neupravuje společné soužití. Proto ani po revizi dědického práva nemají partneři žijící ve společné domácnosti a jejich děti bez zvláštní úpravy nárok na dědictví. To může být šokující. Vzhledem k tomu, že tyto vztahy mohou být velmi rozdílné, měli by i po reformě dědického práva stále rozhodovat zůstavitelé, nikoliv zákon, o tom, koho chtějí v pozůstalosti upřednostnit. V budoucnu budou mít zůstavitelé v tomto ohledu větší volnost – protože povinný podíl potomků bude menší a podíl rodičů bude zcela zrušen.
  • Svůj majetek byste měli vypořádat dříve, než bude pozdě! Nejpozději v okamžiku, kdy budete mít děti, začnete podnikat nebo odejdete do důchodu, byste měli svou rodinu zabezpečit. Pokud jste již například vypořádali svůj majetek a sepsali závěť, měli byste se poradit s nezávislým odborníkem, co je třeba v rámci reformy upravit, abyste se nedopustili chyb.

Chcete vypořádat svůj majetek? Potřebujete poradit jak na to? Máte otázky? Kontaktujte nás.

picture
picture

Rádi se budeme Vaším případem zabývat.

Volejte na tel.: 044 933 07 33

AGENTUR PAZDERA, Treuhandbüro

Kreuzplatz 20, 8008 Zürich