+41 (0) 44 933 07 33

Švýcarské dědické právo se reviduje. Manželské páry, podnikatelé a rodiny s dětmi by měli tyto změny zohlednit při dědictví.

pazdera
  • Hlavní strana
  • blog
  • Příspěvek: Nový zákon o dědictví – co je třeba mít na paměti při pořizování závěti

Nový zákon o dědictví – co je třeba mít na paměti při pořizování závěti

Švýcarské dědické právo se reviduje. Manželské páry, podnikatelé a rodiny s dětmi by měli tyto změny zohlednit při dědictví.

Před sto lety byl obraz rodiny úzký. Smíšené rodiny a rozvody byly výjimkou a partnerské soužití tabu. Naše dědické právo není těmto vztahům přizpůsobeno, a proto se nyní modernizuje. Od 1. ledna 2023 budou platit mimo jiné tyto změny:

Změny týkající se manželských párů

Povinný podíl pro potomky bude nižší. Dnes mají děti nárok na 3/8 povinného podílu. Povinná část bude nyní činit 1/4. Současně se zvýší volný podíl z 3/8 na 1/2. Zůstavitelé tak mohou volně nakládat s větší částí pozůstalosti:

  • Díky větší volné kvótě mohou manželské páry žijící ve smíšené společné domácnosti zmínit nejen vlastní děti, ale také nevlastní děti.
  • Manželé se mohou lépe chránit navzájem. To je důležité zejména v případě, že pozůstalý partner je závislý na příjmech z pozůstalosti nebo musí splácet hypotéku, aby si mohl ponechat dům. V opačném případě ho bude muset přinejhorším prodat, aby snížil fixní výdaje nebo vyplatil děti.
  • Nižší povinný podíl usnadňuje majitelům společností uspořádat nástupnictví v jejich podniku, protože je pak méně pravděpodobné, že dojde k rozpadu společnosti.

Změny týkající se životních partnerů

  • Dědické právo neupravuje společné soužití. Proto ani po revizi dědického práva nemají partneři žijící ve společné domácnosti a jejich děti bez zvláštní úpravy nárok na dědictví. To může být šokující. Vzhledem k tomu, že tyto vztahy mohou být velmi rozdílné, měli by i po reformě dědického práva stále rozhodovat zůstavitelé, nikoliv zákon, o tom, koho chtějí v pozůstalosti upřednostnit. V budoucnu budou mít zůstavitelé v tomto ohledu větší volnost – protože povinný podíl potomků bude menší a podíl rodičů bude zcela zrušen.
  • Svůj majetek byste měli vypořádat dříve, než bude pozdě! Nejpozději v okamžiku, kdy budete mít děti, začnete podnikat nebo odejdete do důchodu, byste měli svou rodinu zabezpečit. Pokud jste již například vypořádali svůj majetek a sepsali závěť, měli byste se poradit s nezávislým odborníkem, co je třeba v rámci reformy upravit, abyste se nedopustili chyb.

Chcete vypořádat svůj majetek? Potřebujete poradit jak na to? Máte otázky? Kontaktujte nás.

Rádi se budeme Vaším případem zabývat.

Volejte na tel.: 044 933 07 33

AGENTUR PAZDERA, Treuhandbüro

Kreuzplatz 20, 8008 Zürich

picture