Penzijní fondy nikdy nebyly bohatší

8.2.2021 Hubert Peter Pazdera

Aktiva zdravotních pojišťoven rostou rychleji než aktiva pojištěných.

Federální rada Švýcarska podniká další pokus o snížení důchodů penzijních fondů a zvýšení pojistného. Už roky tvrdí, že je naléhavě nutné renovovat 2. pilíř. Faktem je, že registrační pokladny nikdy neměly tak velké finanční rezervy jako tomu je dnes.

Koncem listopadu loňského roku zaslala rada parlamentu znovu návrh na reformu 2. pilíře. Jedná se již o třetí pokus od roku 2010. A stejně jako u prvních dvou pokusů v letech 2010 a 2017 chce vláda tentokrát opět snížit míru konverze z 6,8 na 6 procent. To je nutné, protože lidé stárnou a vyhlídky na dobrou návratnost investic se zhoršují.

Hrozí nižší důchody

Snížení konverzního poměru z 6,8 na 6 procent by mělo za následek přibližně o 12 procent nižší důchody. Například pokud v době odchodu do důchodu naspoříte do 2. pilíře 300 000 franků, místo 20 400 ročně byste dostali důchod pouze 18 000 franků.

A to není vše. Spolková rada zároveň navrhuje ve své reformě zvýšit odpočty z mezd u všech pracovníků o 0,5 procenta, aby se poněkud snížily škrty v důchodu. Zaměstnavatelé musí platit polovinu. Nižší důchody a vyšší srážky ze mzdy – pro pojištěné to nejsou atraktivní vyhlídky. A to navíc v dobách, kdy si penzijní fondy nemusí utahovat opasky, jelikož v posledních několika letech dosáhly značného příjmu s důchodovým majetkem pojištěného. Od roku 2009 do roku 2019 činily jejich čisté výnosy v průměru kolem 5 procent ročně – navzdory období nízkých úrokových sazeb. I v loňském roce 2020 to bylo ještě 3,3 procenta. Ukazuje to současný průzkum penzijních fondů velkých bank UBS a CS i index důchodů BVG-25 od ženevské soukromé banky Pictet.

Pouze 1 % úroků na důchodové dávky

Během tohoto období zdravotní pojišťovny nikdy nemusely platit více než dvouprocentní úroky za svůj povinný důchodový majetek a od roku 2017 to bylo pouze 1 procento. Penzijní fondy generovaly z důchodového majetku jejich pojištěnců mnohem více příjmů, než jim musely předat. Není tedy divu, že pokladny stále bohatly. Na konci roku 2019 dosáhly kapitálové rezervy penzijních fondů a životních pojištění ve 2. pilíři 164,7 miliardy CHF. Jedná se o peníze, které nejsou připsány pojištěným, ale patří do fondů. Jejich aktiva byla o 48,3 miliardy franků nebo tedy o 41,5 procenta vyšší než před čtyřmi lety. To lze vypočítat ze statistik penzijních fondů a z výsledků hospodaření na finančním trhu. Pro srovnání – celkový kapitál aktivních pojištěnců a důchodců ve 2. pilíři ve stejném období vzrostl pouze o 17 procent.

Přerozdělení ve prospěch pokladny

Vzhledem k rostoucím rezervám penzijních fondů, uvedl časopis Saldo již v květnu 2019, že se ve 2. pilíři přerozděluje obrovská suma peněz. Ale jak již bylo řečeno, ne od zaměstnaných k důchodcům, nýbrž do penzijních fondů. Na tom se tedy nic nezměnilo.

Na důchodové spoření tedy dostáváme méně a méně. Proto není od věci si spořit na 3. pilíř. Co je to 3. pilíř? Neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám pomůžeme a vše vysvětlíme.

Už po 37 let činnosti zůstává tradičně platné, že všichni česky nebo slovensky mluvící lidé z celého světa mají u nás prvních 45 minut poradenství zdarma. Rádi se budeme vaším případem zabývat. Volejte na tel.: 044 933 07 33.

AGENTUR PAZDERA, Treuhandbüro

Kreuzplatz 20, 8008 Zürich

E-mail: info@pazdera.ch

www.agenturpazdera.ch

www.pazdera.cz

picture
picture

Rádi se budeme Vaším případem zabývat.

Volejte na tel.: 044 933 07 33

AGENTUR PAZDERA, Treuhandbüro

Kreuzplatz 20, 8008 Zürich