Platnost kopie závěti: lze považovat kopii závěti jako platnou závěť?

29.1.2024 Hubert Peter Pazdera

„Sepsal jsem závěť a každé moje dítě obdrželo kopii mé poslední vůle. Budou kopie mých závětí platné, i když po mé smrti nebude možné originál mé závěti najít?“

Když člověk před svojí smrtí sepíše závěť, je v zásadě platný pouze originál takové závěti. Kopie závětí se za platné nepovažují.

Ovšem: I kopie závětí musí být v případě smrti zůstavitele dodány na příslušné úřední místo. I tyto závěti (kopie závětí) budou dědicům zveřejněny. Dědicové se mohou u soudu domáhat neplatnosti závěti nebo neplatnosti kopie závěti. Lhůta na dovolání se neplatnosti závěti je jeden rok od chvíle, kdy se o možné neplatnosti závěti (nebo o možné neplatnosti kopie závěti) dozvěděli. Když závěť nikdo nepadne (čili nepodá žalobu na neplatnost závěti), považuje se i kopie závěti jako platná závět. Pokud dědic napadne kopii závěti, že je neplatná, považuje se taková závěť přesto za platnou. Za neplatnou by se považovala tehdy, kdyby bylo možné prokázat, že zůstavitel (zesnulý/á) původní, tedy originální, závěť zničil.

Přejete si více informací na toto téma? Přemýšlíte, co se stane s Vaším majetkem? Chcete mít jistotu, že váš majetek zdědí ten, kdo si jej skutečně zaslouží a bude o něj řádně pečovat? Přemýšlíte o sepsání poslední vůle neboli závěti (též tzv. testamentu)?

Víte, že závěť můžete sepsat a uložit i u nás? A i po 100 letech ručíme za plnění zadaného v závěti (testamentu) uvedeném?

Tradičně, již přes 40 let činnosti, zůstává platné, že všichni česky nebo slovensky mluvící lidé z celého světa mají prvních 45 minut poradenství zdarma. Rádi se budeme Vaším případem zabývat. Volejte na tel. +41 (0)44 933 07 33.

Zdroj obrázku: AndrewLozovyi / depositphotos.com

picture
picture

Rádi se budeme Vaším případem zabývat.

Volejte na tel.: 044 933 07 33

AGENTUR PAZDERA, Treuhandbüro

Kreuzplatz 20, 8008 Zürich