Povolení pro samostatnou výdělečnou činnost ve Švýcarsku

1.11.2022 Hubert Peter Pazdera

Nezbytnou podmínkou pro realizaci samostatné výdělečné činnosti na území Švýcarska – ať už formou živnosti či společnosti – je zapotřebí příslušného povolení. Krátkodobou živnostenskou činnost lze provádět maximálně 90 pracovních dnů v kalendářním roce, velice důležité je tuto činnost s předstihem ohlásit na příslušném úřadě dle místní působnosti.

Jiná situace ovšem nastává v případě dlouhodobé samostatné výdělečné činnosti. Subjekty, jež jsou registrovány jako osoby samostatně výdělečně činné, mají nárok na získání povolení k pobytu B-EU/ESVO, pobyt do 5 let. Občané EU, jež disponují pracovním povolením B-EU/ESVO (získaného na základě zaměstnaneckého poměru ve Švýcarsku)se mohou stát OSVČ téměř bez překážek. I zde platí, že samostatná výdělečná činnost musí být zavčas oznámena v místě bydliště.

Přeshraniční pracovníci (povolení G-EU/ESVO) mohou být samostatně výdělečně činné, pokud má jejich živnost, resp. společnost sídlo ve Švýcarsku. V tomto případě je nutné nahlásit samostatnou výdělečnou činnost na migračním úřadu.

Pokud se rozhodnete pro založení akciové společnosti (AG) nebo společnosti s ručením omezeným (GmbH), musí být společnost bezpodmínečně zastoupena osobou, jež má trvalé bydliště na území Švýcarska. Tato osoba musí být zanesena do obchodního rejstříku jako jeden ze společníků.

Máte-li v úmyslu založení či přesídlení firmy do Švýcarska a nejste si jisti, jak přesně postupovat, neváhejte nás kontaktovat. Velmi rádi Vám se vším pomůžeme.

Tradičně, již po více jak 38 let činnosti, zůstává platné, že všichni česky nebo slovensky mluvící lidé z celého světa, mají prvních 45 minut poradenství zdarma. Rádi se budeme Vaším případem zabývat.

picture
picture

Rádi se budeme Vaším případem zabývat.

Volejte na tel.: 044 933 07 33

AGENTUR PAZDERA, Treuhandbüro

Kreuzplatz 20, 8008 Zürich