Pracovní neschopnost v době dovolené

1.8.2023 Hubert Peter Pazdera

Dovolená v rámci pracovního poměru slouží k zotavení a odpočinku zaměstnanců. Její čerpání může záviset na procentuální výši pracovní neschopnosti. Při vážném onemocnění, vyžadujícím lůžkovou péči nebo pravidelné návštěvy lékaře, není možné čerpání dovolené uplatnit. Pokud zaměstnanec čerpá dovolenou při částečné pracovní neschopnosti (např. 50%), jsou mu dny dovolené započítány v plné výši. Pobyt na rehabilitační klinice nařízený lékařem není považován za dovolenou, ale součást léčebného procesu.

Pokud je po dobu trvání nemoci standardních 80 % platu hrazeno z nemocenského pojištění, je zaměstnavatel povinen informovat pojišťovnu o čerpání dovolené. Pojišťovna poté obvykle pozastaví vyplácení denních dávek po dobu dovolené.

Zaměstnanec, který nemůže čerpat dovolenou kvůli pracovní neschopnosti, musí tuto skutečnost prokázat prostřednictvím zdravotního posudku (Arztzeugnis).

V případě pochybností může zaměstnanec umožnit zaměstnavateli hovořit přímo s lékařem a objasnit situaci. Zaměstnavatel má v tomto případě nárok na zproštění lékaře povinnosti mlčenlivosti.

Mate dotazy v oblasti pracovního práva? Obraťte se na nás! Rádi vám poradíme. Jsme tu pro vás.

Tradičně, již po více jak 40 let činnosti, zůstává platné, že všichni česky nebo slovensky mluvící lidé z celého světa, mají prvních 45 minut poradenství zdarma. Rádi se budeme vaším případem zabývat.

Volejte na tel.: 044 933 07 33.

Zdroj obrázku: IgorVetushko / depositphotos.com

picture
picture

Rádi se budeme Vaším případem zabývat.

Volejte na tel.: 044 933 07 33

AGENTUR PAZDERA, Treuhandbüro

Kreuzplatz 20, 8008 Zürich