Práva zaměstnanců v případě vyhlášeni konkursu firmy

7.6.2023 Hubert Peter Pazdera

Zaměstnanec je z hlediska švýcarského pracovního práva slabší stranou, proto se těší vyšší právní ochraně než zaměstnavatel, podnikatel nebo osoba samostatně výdělečně činná. Pokud se tedy firma zaměstnavatele dostane do neřešitelných finančních potíži a vyhlásí tzv. konkurs, pro zaměstnance nastává nová situace. Jakmile je firma přihlášena u příslušného konkursního úřadu a konkurs zveřejněn v SHAB (schweizerisches Handelsblatt – veřejná obchodní listina), začíná zaměstnancům běžet výpovědní lhůta. Ta je dle švýcarského obligačního práva stanovená v prvním služebním roce na 1 měsíc, v druhém až devátém roce 2 měsíce a pokud je zaměstnanec v pracovním poměru u dané firmy více než 10 let, tak činí výpovědní lhůta 3 měsíce.

Lhůta na podaní požadavku na odškodněni zaměstnanců z důvodu insolvence je maximálně 60 dnů po zveřejněni konkursního řízení. Zaměstnanci mají nárok nahlásit u místního konkursního úřadu i všechny pohledávky vůči zaměstnavateli – ať už se jedná o přesčasy, třináctý plat nebo neproplacenou dovolenou. Místní pracovní úřad pak převezme zodpovědnost za sociální pojištěni zaměstnanců (AHV / IV/ EO / ALV)[1]. Zároveň mají zaměstnanci po uplynutí výpovědní lhůty nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Zaměstnanci mají tedy v insolvenčním řízení nárok na odškodnění neproplacených výplat (maximálně však 4 měsíce, a to maximálně do částky 10 500 CHF/měsíc). Další dlužné částky, jako například příplatky za přesčasy, noční práci nebo příplatky během svátků nejsou zahrnuty do nároku na odškodněni. Oproti tomu žádné odškodnění nenáleží osobám, které jsou uvedeny v obchodním rejstříku nebo s těmito osobami žiji ve společné domácnosti jako manžel/manželka.

Přejete si vice informaci na toto téma? Nacházíte se momentálně v obdobně situaci a potřebujete poradit? Neváhejte se na nás obrátit, se vším vám pomůžeme!

Již 40 let platí, že všichni česky nebo slovensky mluvící lidé z celého světa, mají prvních 45 minut poradenství zdarma.

Rádi se budeme Vaším případem zabývat. Volejte na tel.: 044 933 07 33.

AGENTUR PAZDERA, Treuhandbüro

Kreuzplatz 20, 8008 Zürich

E-mail: info@pazdera.ch

www.agenturpazdera.cz

www.pazdera.ch


[1] Systém pojištění a sociální ochrany pro zaměstnance ve Švýcarsku zahrnuje:

penzijní a pozůstalostní pojištění (AHV), invalidní pojištění (IV) a pojištění ztráty výdělku (EO),

pojištění pro případ nezaměstnanosti (ALV).

Zdroj obrázku: EdZbarzhyvetsky / depositphotos.com

picture
picture

Rádi se budeme Vaším případem zabývat.

Volejte na tel.: 044 933 07 33

AGENTUR PAZDERA, Treuhandbüro

Kreuzplatz 20, 8008 Zürich