Preventivní opatření pro klidné stáří

29.1.2024 Hubert Peter Pazdera

Jak postupovat v případě, kdy postarší důchodce/důchodkyně (dále jen důchodce) potřebuje, aby jej/jí zastupoval potomek před úřady a ostatními institucemi a při vyřizování běžných záležitostí.

Je zapotřebí zplnomocnění nebo jiné (preventivní) opatření pro tyto záležitosti?

Otázkou je, zda je důchodce svéprávný a úsudku schopný. Pokud je důchodce svéprávný postačí všeobecná (generální) plná moc. V tomto případě vyhovuje plná moc obyčejně podepsaná bez úředního ověření. Ovšem je třeba zdůraznit, že některé úřady, banky, pošta apod. vyžadují speciální plnou moc k určitým úkonům, případně je zapotřebí použít formulářů těchto institucí.

Ovšem poněkud jiná a komplikovanější situace nastává, kdy je obava, že by důchodce mohl být v budoucnu nesvéprávný, úsudku neschopný, popřípadě mohl v budoucnu trpět nějakou nemocí nebo demencí. Pak je zapotřebí preventivní opatření, pořízené zavčas ještě před případným zbavením svéprávnosti, aby mu potomek nebo jiný zástupce mohl být nápomocen při vyřizování záležitostí. K tomu je zapotřebí takzvaná „validierter Vorsorgeauftrag“ – potvrzená smlouva o preventivním opatření – která musí být (celá) sepsána písemně a podepsána vlastní rukou toho, kdo smlouvu pro zastupitele pořizuje. Pokud důchodce není schopen sepsat smlouvu vlastní rukou, je možno sepsat smlouvu u notáře / v našem Treuhandbüru. Notář / naše Treuhandbüro smlouvu o preventivním opatření vyhotoví a zveřejní. Pokud nastane situace, kdy bude důchodce zbaven svéprávnosti, musí potomek nebo zástupce důchodce předložit smlouvu o preventivním opatření na úřadu pro ochranu dětí a dospělých (KESB) jako průkaz, že může důchodce zastupovat.

Potřebujete poradit v situacích ohledně zabezpečení Vašeho klidného stáří?

Potřebujete sepsat všeobecnou nebo speciální plnou moc ohledně záležitostí pro období Vašeho klidného stáří nebo i pro jiné záležitosti?

Zkrátka – potřebujete poradit co a jak?

Tradičně, již přes 40 let činnosti, zůstává platné, že všichni česky nebo slovensky mluvící lidé z celého světa mají prvních 45 minut poradenství zdarma. Rádi se budeme Vaším případem zabývat. Volejte na tel. +41 (0)44 933 07 33.

Zdroj obrázku: VitalikRadko / depositphotos.com

picture
picture

Rádi se budeme Vaším případem zabývat.

Volejte na tel.: 044 933 07 33

AGENTUR PAZDERA, Treuhandbüro

Kreuzplatz 20, 8008 Zürich