Příspěvky ke starobnímu důchodu ve Švýcarsku

5.10.2022 Hubert Peter Pazdera

Obdobně jako i v České republice, i ve Švýcarsku je pro vyplacení starobního důchodu nutno splnit dvě podmínky, a to dosáhnout dle zákona stanoveného věku a získat minimální potřebnou výši důchodového pojištění.

Podle posledního referenda uskutečněného 25. září 2022 byla schválena právní úprava, která sjednocuje referenční věk nároku na starobní důchod žen i mužů od 65 let. Tato právní úprava vstoupí v platnost v roce 2024, překlenovací období se bude týkat osob, jež dosáhnou důchodového věku v letech 2024 – 2028 a od roku 2028 bude stanovena definitivní hranice důchodového věku 65 let bez rozdílu pohlaví.

I přes tyto reformy se potýká spousta osob v důchodovém věku s finančními problémy. Lidé v důchodovém věku žijící ve Švýcarsku si v takové situaci mohou požádat o sociální příspěvky k pokrytí základních životních nákladů. Zajímá Vás tato tématika více? Potřebujete pomoc při vyřizování žádosti? Obraťte se na nás.

Tradičně, již po více jak 40 let činnosti, zůstává platné, že všichni česky nebo slovensky mluvící lidé z celého světa, mají prvních 45 minut poradenství zdarma. Rádi se budeme Vaším případem zabývat.

Volejte na tel.: 044 933 07 33.

picture
picture

Rádi se budeme Vaším případem zabývat.

Volejte na tel.: 044 933 07 33

AGENTUR PAZDERA, Treuhandbüro

Kreuzplatz 20, 8008 Zürich