Proč se pustit do podnikání ve Švýcarsku?

5.10.2022 Hubert Peter Pazdera

Spousta lidí, kteří pracují s radostí a nasazením ve svém pracovním oboru, si zahrává s myšlenkou se tzv. postavit na vlastní nohy. Dalším podmětem může být také vlastní nápad, nové řešení, či objevení nových příležitostí k podnikání.

Švýcarský trh nabízí nepřeberné množství příležitostí k podnikání a švýcarský zákazník disponuje velkou kupní silou. Švýcarsko je vhodným místem pro podnikání mimo jiné i díky liberálnímu hospodářskému systému, politické stabilitě, technickým inovacím, rozsáhlou infrastrukturou, flexibilním pracovním trhem a vysokým životním standardem obyvatelstva.

Čeští občané jsou oprávněni zakládat a vést firmy na švýcarském území, avšak musí splňovat určité podmínky dané švýcarskou právní regulací. Zajímáte se o podnikání ve Švýcarsku? Potřebujete poradenství ohledně vstupu na švýcarský trh? Tyto i mnohé další otázky Vám zodpovíme.

Tradičně, již po více jak 40 let činnosti, zůstává platné, že všichni česky nebo slovensky mluvící lidé z celého světa, mají prvních 45 minut poradenství zdarma. Rádi se budeme Vaším případem zabývat.

picture
picture

Rádi se budeme Vaším případem zabývat.

Volejte na tel.: 044 933 07 33

AGENTUR PAZDERA, Treuhandbüro

Kreuzplatz 20, 8008 Zürich