Prodloužení produktivního věku: Jak si zvednout AHV i BVG v penzi a ušetřit na daních?

25.5.2020 Hubert Peter Pazdera

Trendem posledních let se ve Švýcarsku stalo dobrovolné prodlužování odchodu zaměstnanců do důchodu. Důvodem však nebývá nutně finanční nouze, jak by se mohlo na první pohled zdát, nýbrž nedostatek kvalifikovaných pracovních sil na trhu a snaha zaměstnavatelů si udržet kvalitní pracovníky vyššího věku.

Zaměstnanci, kteří mají možnost prodloužit svůj produktivní věk, získají spoustu výhod a zároveň, při dodržení určitých pravidel, je čeká i vyšší důchod (zde ve Švýcarsku AHV Rente).

Co odklad odchodu do penze obnáší?

Oproti dřívějším dobám je dnes mnohem snadnější si odchod do penze odložit a vyhnout se přitom složitým úřednickým postupům. Ještě do nedávna bylo například nutné pracovat pro původního zaměstnavatele jako externí samostatně výdělečný poradce.

Kvůli hrozícímu nedostatku pracovníků nyní velká část podniků tento postup svým zaměstnancům usnadňuje. Je ale důležité dávat si pozor na určitá úskalí, která mohou nastat. Pokud zaměstnanec prodlouží svůj pracovní poměr a pobírá zároveň starobní důchod i plat od zaměstanavatele, může snadno spadnout do vyšší daňové třídy a velkou část svého příjmu opět nedobrovolně odevzdá na daních státu.

Ušetřete na daních – jak na to?

Existuje ale možnost posunout vyplácení důchodu až do doby, kdy dotyčný skutečně odejde do penze. Tento postup má i své výhody. Při odsunutí vyplácení důchodu se totiž s každým rokem navíc procentuelně zvyšuje výše budoucího důchodu, a to doživotně. Odchod do penze je možné odložit o dobu jednoho roku až pěti let. Vše je samozřejmě nutné hlásit příslušnému úřadu nejpozději do jednoho roku po dosažení důchodového věku. Dotyčný může i nadále platit do své Pensionskasse, díky čemuž také stoupá naspořená částka na důchod.

Podmínky Pensionskasse se liší

Každá Pensionskasse má však jiné konkrétní podmínky, protože i zde existují různé vyjímky. Když to shrneme, po dosažení důchodového věku mohou ženy zůstat výdělečně činné a přispívat do svých 69 let věku, muži pak do 70. Tatáž věková hranice platí i pro Säule 3a.

 

Tradičně, už po 37 let činnosti, zůstává platné, že všichni česky nebo slovensky mluvící lidé z celého světa, mají u nás prvních 45 minut poradenství zdarma.

Rádi se budeme Vaším případem zabývat. Volejte na tel.: 044 933 07 33.

AGENTUR PAZDERA, Treuhandbüro

Kreuzplatz 20, 8008 Zürich

E-mail: info@pazdera.ch

www.agenturpazdera.ch

picture
picture

Rádi se budeme Vaším případem zabývat.

Volejte na tel.: 044 933 07 33

AGENTUR PAZDERA, Treuhandbüro

Kreuzplatz 20, 8008 Zürich