První pronájem ve Švýcarsku

27.1.2022 Hubert Peter Pazdera

Když se stěhujete z domova, je třeba zvážit mnoho věcí.

Sestavení rozpočtu

Než začnete hledat nové bydlení, měli byste si sepsat nejdůležitější náklady. Teprve pak bude jasné, kolik peněz vám na první byt skutečně zbývá. Pro mnoho správních orgánů však stačí, když nájemné nepřesáhne jednu třetinu čistého platu.

Nájemné a další náklady

Kromě samotného nájemného mohou být velmi vysoké i náklady na vytápění a další služby. Ty jsou obvykle ve smlouvě uvedeny samostatně. Kromě nájemného je třeba uhradit smluvně stanovenou částku. Nezapomeňte, že za elektřinu se platí příplatek.

Kauce na nájemné

Pronajímatel může požadovat složení kauce ve výši maximálně tří hrubých nájmů na svůj blokovaný účet na jméno nájemce. Peníze mohou být vyplaceny pouze po vzájemné dohodě nebo nejpozději do jednoho roku po odstěhování.

Nájemní smlouva a spolubydlící

Pokud s tím pronajímatel souhlasí, je vhodné podepsat nájemní smlouvu sám – bez ohledu na to, zda se stěhujete s jednou nebo více osobami. Pokud podepíšete smlouvu sami, nesete výhradní zodpovědnost za nájemné a případné škody, ale můžete se také samostatně rozhodnout, zda chcete nájemní smlouvu vypovědět. V takovém případě mohou vaši spolubydlící bydlet jako podnájemníci – pokud to pronajímatel výslovně a nejlépe písemně povolí.

Velmi časté je ve Švýcarsku tzv. solidární nájemné, určené zejména pro mladé páry a komunity sdílející byty.

Solidární nájemné znamená, že všichni nájemníci podepíší nájemní smlouvu společně. Jedná se například o všechny členy sdíleného bytu (WG). Osoby, které jsou v nájemní smlouvě uvedeny jako nájemci, mají stejná práva, ale také stejné povinnosti jako všichni ostatní nájemci.

Dalším rodinným obydlím se rozumí obydlí, ve kterém žije manželský pár s dětmi nebo bez nich. Totéž platí pro páry stejného pohlaví v registrovaném partnerství. Ustanovení o rodinném bydlení se však nevztahují na nesezdané páry, i když mají děti. Smlouva uzavřená společně oběma manžely by se měla nejvíce přiblížit zásadě partnerství, kterou se zákonodárce řídil. To je také předpokladem pro to, aby oba partneři získali v zásadě stejná práva a povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy; jsou rovnocennými spolunájemci.

Výpověď z bytu

Ukončení nájemní smlouvy je přísně upraveno. Výpovědní lhůta je obvykle tříměsíční. Pokud chcete ukončit nájemní smlouvu, musíte tak učinit písemně. Nejlepší je poslat doporučený dopis. Především vždy platí datum ukončení nájmu uvedené v nájemní smlouvě. Nájemní smlouvu můžete často vypovědět ke konci měsíce (kromě 31. prosince). Pokud není uvedeno nic, platí obvyklá místní data ukončení. Ty už nejsou tak běžné jako dříve, ale stále se dají najít. V mnoha kantonech to znamená od konce března do konce září.

Pojištění domácnosti

Pojištění vybavení domácnosti se vztahuje na škody způsobené požárem nebo přírodními riziky, jako jsou záplavy, vichřice, krupobití a krádež. Pomocí doplňkového pojištění se můžete pojistit i proti prosté krádeži zvenčí.

Soukromé pojištění odpovědnosti

Pokud někomu způsobíte škodu a nemáte sjednané pojištění odpovědnosti, budete muset sáhnout hluboko do kapsy. Pojištění odpovědnosti za škodu je proto naprosto nezbytné a někteří pronajímatelé ho dokonce vyžadují.

Telefon/internet

Připojení k telefonu nebo internetu může trvat několik dní nebo dokonce týdnů. Proto je vhodné se o to postarat ještě před nastěhováním.

TV

Televizní signál lze přijímat v zásadě dvěma způsoby: prostřednictvím místní kabelové sítě nebo telefonního připojení. Připojení ke kabelové síti je obvykle sjednáno v nájemní smlouvě a náklady na něj jsou v závislosti na smlouvě hrazeny v rámci poplatků za služby jako součást čistého nájemného. Pokud chcete přijímat digitální televizi prostřednictvím telefonní přípojky, musíte si nechat odplombovat kabelovou přípojku.

Poplatky za rozhlas a televizi

Regulace rozhlasových a televizních poplatků se v zásadě vztahuje na každou domácnost s přijímačem. I když máte chytrý telefon nebo tablet, platíte kromě rozhlasového poplatku také televizní poplatek, pokud máte digitální předplatné nebo jste se zaregistrovali u bezplatného poskytovatele, jako je Zattoo, Wilmaa nebo Teleboy. Registrovat se můžete na adrese www.serafe.ch.

Přesun

Při stěhování je důležité dobré plánování. Stanovte si včas termín, a pokud nemůžete najít dostatek pomocníků nebo máte potíže s organizací stěhovací firmy, pomůže vám poptávka na movu.ch – platformě, která sdružuje stěhovací a úklidové firmy.

Vytvoření zprávy o škodě

Po nastěhování sepište protokol o škodách a vyplňte ho společně s pronajímatelem. Ujistěte se, že jsou zaznamenány i drobné škody.

Registrace a zrušení registrace

Pokud se stěhujete do nového bytu, musíte to oznámit několika úřadům. Jedním z nejdůležitějších je Einwohnerkontrolle. Změnu adresy byste měli oznámit také následujícím institucím, jako jsou pojišťovny, energetické společnosti (voda, elektřina, plyn), zaměstnavatel, telefonní operátor, AHV, banky atd.

 

Plánujete stěhování? Máte nějaké další otázky? Potřebujete naši pomoc? Kontaktujte nás.

Tradičně, již po více jak 38 let činnosti, zůstává platné, že všichni česky nebo slovensky mluvící lidé z celého světa, mají prvních 45 minut poradenství zdarma. Rádi se budeme Vaším případem zabývat.

Volejte na tel.: 044 933 07 33.

AGENTUR PAZDERA, Treuhandbüro

Kreuzplatz 20, 8008 Zürich

E-mail: info@pazdera.ch

picture
picture

Rádi se budeme Vaším případem zabývat.

Volejte na tel.: 044 933 07 33

AGENTUR PAZDERA, Treuhandbüro

Kreuzplatz 20, 8008 Zürich