Rekreační dům (rekreační byt) v zahraničí – musíte jej uvádět ve švýcarském daňovém přiznání?

24.4.2024 Hubert Peter Pazdera

Pokud uvažujete o koupi domu/bytu v zahraničí, bude třeba zvážit i důsledky pro daňové přiznání ve Švýcarsku.

Nemovitosti v zahraničí se zdaňují podle daňových předpisů místa, kde se nacházejí. Přesto musíte tento majetek přiznat též i ve Vašem švýcarském daňovém přiznání. Hodnota zahraničního rekreačního domu (nebo bytu) a veškerý příjem z něj má ve Švýcarsku tzv. „sazbyurčující“ efekt.

V daňovém přiznání je třeba uvést i zahraniční nemovitosti a příjmy z nich. Přestože se nemovitost zdaňuje pouze v místě, kde se nemovitost nachází, hodnotu nemovitosti v zahraničí je nutné uvést ve Vašem švýcarském daňovém přiznání, protože je zohledněna pro výpočet sazby daně a pro mezinárodní alokaci daně (přidělování dluhů, alokace pohledávek, úroky z dluhů a sociální srážky). Ve Švýcarsku se při stanovení sazby zohledňuje pouze hodnota nemovitosti a příjem z ní. Dluhy a úroky z dluhů jsou v mezinárodní daňové divizi proporcionálně odděleny, což může zvýšit zdanitelný příjem.

Potřebujete poradit v oblasti občanského práva nebo v rámci obecného právního poradenství ve Švýcarsku?

Uvažujete o koupi nemovistosti ve Švýcarsku či v zahraničí?

Naše Treuhandbüro má zkušenosti ve všech oblastech občanského práva; práva nemovitostí, nájemního práva, pracovního práva, rodinného práva, pojistného práva, dědického práva atd., jakož i v rámci podnikání a obchodního práva. 

Tradičně, již po 41 let činnosti, zůstává platné, že všichni česky nebo slovensky mluvící lidé z celého světa, mají prvních 45 minut poradenství zdarma.

Rádi se budeme Vaším případem zabývat.

Volejte na tel.: 044 933 07 33. AGENTUR PAZDERA, Treuhandbüro

Kreuzplatz 20, 8008 Zürich

E-mail: info@pazdera.ch

www.agenturpazdera.cz

www.pazdera.ch

picture
picture

Rádi se budeme Vaším případem zabývat.

Volejte na tel.: 044 933 07 33

AGENTUR PAZDERA, Treuhandbüro

Kreuzplatz 20, 8008 Zürich