Sňatek z pohledu práva - sňatek z rozumu

21.7.2020 Hubert Peter Pazdera

Velké množství párů žije v dnešní době bez uzavření manželství. Nad tímto tématem jsme se zamýšleli i my, ne však z pohledu romantického vztahu, ale z úhlu pohledu práva. Dělají páry žijící v takzvaném konkubinátu dobře nebo je výhodnější sňatek uzavřít? Jaké jsou vlastně výhody a nebýhody takového manželství z právního stránky?

Základním rozdílem je samozřejmě, že partneři v konkubinátu si ponechávají svá jména a nepřebírají jej po partnerovi. Na tom není nic zvláštního. Když přijdou do hry děti, získají jméno jednoho z rodičů, záleží na vlastním rozhodnutí. V případě rozchodu platí automatické právo na péči pro matku, pokud nedojde ke společné dohodě potvrzené příslušným úřadem.

Dědictví není taktéž pro nesezdané páry nijak regulováno. Mohou si vzájemně odkázat prostřednictvím testamentu nebo dědické smlouvy majetek, ale pokud jsou v rodině další příbuzní jako děti, nerozvedený manželský svazek nebo rodiče, musí i ti dostat svůj povinný minimální podíl.

Partneři také nemají nárok na vdovský nebo vdovecký důchod. Existují sice určité vyjímky, jako například pokud partner prokáže, že s již zesnulým partnerem žil alespoň 5 let v jedné domácnosti nebo pokud přispíval do rodinného rozpočtu alespoň polovinou finančních prostředků. V opačném případě odpadá klasické pravidlo jako u manželů, kdy mají partneři nárok na polovinu AHV i BVG důchodu. Partneři žijící v konkubinátu na nic z toho nýrok nezískají.

Na druhou stranu je ale také nutno zmínit, že manželské páry podléhají společnému zdanění příjmů, které mnohdy působí až diskriminačně vzhledem ke sčítání společných příjmů, které poté mohou spadat do vyšší daňové kategorie.

Tradičně, už po 37 let činnosti, zůstává platné, že všichni česky nebo slovensky mluvící lidé z celého světa, mají prvních 45 minut poradenství zdarma.

Rádi se budeme Vaším případem zabývat. Volejte na tel.: 044 933 07 33.

picture
picture

Rádi se budeme Vaším případem zabývat.

Volejte na tel.: 044 933 07 33

AGENTUR PAZDERA, Treuhandbüro

Kreuzplatz 20, 8008 Zürich