Švýcarské dědické právo od roku 2023 ve srovnaní s verzi platnou do roku 2022

27.6.2023 Hubert Peter Pazdera

Revize švýcarského dědického zákona vstoupila v platnost již v lednu roku 2023. Tato novela poskytuje zůstavitelům větší volnost k rozhodovaní o přerozdělovaní jejich majetku a sleduje tím tendenci snižovaní neopominutelných dědický podílů, jak je již dlouhou praxi například ve státech jižní Evropy.  Přímí potomci zůstávají neopominutelnými dědici takzvaného prvního parentelu neboli první dědické třídy. Ovsem jejich povinny podíl dědictví se s nástupem novely dědického zákona snížil na polovinu.

Podíl manžela či manželky je odvislý od typu uspořádaní společného jmění manželů – až po vypořádaní manželských majetkových poměrů se dostává ke slovu dědické právo, a i zde je neopominutelná dědická část o polovinu nižší, nežli by tomu bylo podle zákona platného do roku 2022. Pokud měl tedy zůstavitel například manželku a dvě děti, do povinných neopominutelných dědických podílu spadá jedna čtvrtina pro manželku a dvě osminy pro děti. Naopak byl zcela vypuštěn neopominutelný podíl rodičů zůstavitele. Stručně řečeno, zůstaviteli zůstává tedy celá polovina volně k dispozici. Tuto polovinu může zůstavitel upravit pomoci závěti. Přitom zaleží cistě jen na obsahu testamentu, jestli se zůstavitel například rozhodne vice podílů odkázat svým dětem nebo udělit manželce/manželovi rozšířená užívací pravá na jejich dosavadní společný majetek.

S nástupem teto novely zákona nabyly závěti a dědické smlouvy na důležitosti. Tím, že zůstavitel muže svobodněji rozhodovat o podstatně věštím podílu, je o to důležitější důkladně promyslet obsah případné závěti.

Zamýšlíte sepsání závěti či Vás tato tematika zajímá vice?

Tradičně, již po více jak 40 let činnosti, zůstává platné, že všichni česky nebo slovensky mluvící lidé z celého světa, mají prvních 45 minut poradenství zdarma. Rádi se budeme Vaším případem zabývat.

Volejte na tel.: 044 933 07 33.

AGENTUR PAZDERA, Treuhandbüro

Kreuzplatz 20, 8008 Zürich

Zdroj obrázku: IgorVetushko / depositphotos.com

picture
picture

Rádi se budeme Vaším případem zabývat.

Volejte na tel.: 044 933 07 33

AGENTUR PAZDERA, Treuhandbüro

Kreuzplatz 20, 8008 Zürich