Vymáhání dluhů - jakým způsobem funguje vymáhání pohledávek ve Švýcarsku

1.12.2021 Hubert Peter Pazdera

Jakým způsobem funguje vymáhání pohledávek ve Švýcarsku? Jak jednoduché je dostat se na onu černou listinu?

V případě pochybností rozhodne soud spíše v neprospěch dlužníků.

Podniky mohou po inkasním úřadu požadovat, aby se neoprávněné pohledávky již neobjevovaly ve výpisech z rejstříku. Mají na to však pouze jeden rok.

Ve Švýcarsku může kdokoli stíhat kohokoli. Žádný úřad pro vymáhání pohledávek nekontroluje, zda je pohledávka oprávněná. Platební rozkaz tedy nijak nevypovídá o tom, zda někdo někomu skutečně dluží peníze. Proto je možné zastavit vymáhání pohledávek jednoduše prostřednictvím soudního příkazu. Stačí podpis žalovaného na platebním rozkazu. Pokud chce osoba, která vydala platební příkaz, pokračovat ve vymáhání dluhu, musí požádat soud o zrušení právního návrhu. Věřitel má na to jeden rok od doručení platebního rozkazu. Pak již nemůže pokračovat ve vymáhání dluhu. Inkaso však zůstává v registru inkasa pohledávek zapsáno po dobu pěti let a může do něj nahlédnout každý, kdo o to projeví zájem.

Žádost o zrušení po třech měsících

Nicméně od změny zákona v roce 2019 je pro dlužníky snazší bránit se proti neoprávněným vstupům. Pokud dotčená osoba podá proti vymáhání pohledávek stížnost, může po třech měsících požadovat, aby inkasní úřad vymáhání pohledávek dále nezveřejňoval. Podle zákona je to však možné pouze v případě, že věřitel mezitím nezahájil řízení o odstranění právního návrhu. Zákon však ponechává otevřené dvě otázky, a to:

  • zda totéž platí, pokud věřitel pokračuje ve vymáhání dluhu, ale je u soudu poražen
  • jak dlouho může dlužník požadovat nezveřejnění informací o exekučním řízení

Každopádně, čistý výpis z rejstříku dlužníků je velmi důležitý, ať už hledáte nové bydlení nebo se třeba ucházíte o práci či pracovní povolení. Vyplatí se proto mít své účty v pořádku. Bohužel, jak už se někdy stává, i do takové situace se může dostat rychle a snadno každý z nás. V takovém případě se na nás neváhejte obrátit, postavíme se za Vás a poradíme Vám, jak mít zase čistý štít.

picture
picture

Rádi se budeme Vaším případem zabývat.

Volejte na tel.: 044 933 07 33

AGENTUR PAZDERA, Treuhandbüro

Kreuzplatz 20, 8008 Zürich