Žádost o zvýšení starobního důchodu za vychované dítě

7.6.2023 Hubert Peter Pazdera

Žádost o zvýšení starobního důchodu za vychované dítě je žádost, kterou může podat osoba, která má nárok na starobní důchod a vychovávala alespoň jedno dítě. Jedná se o sociální dávku, která slouží k odměně a uznání osobám, které v minulosti vychovávaly děti a tím přispívaly k budoucímu rozvoji společnosti. Taková žádost se obvykle podává na příslušném správním úřadě nebo sociální správě, která je odpovědná za poskytování důchodů. Žadatel musí předložit potřebné dokumenty o tom, že skutečně vychovával jedno či více dětí. Podání žádosti o zvýšení starobního důchodu za vychované dítě vám může pomoci k vyšším dávkám starobního důchodu.

Tuto žádost můžete nově podat od 1. září 2022. V případě žen, jejichž důchodový věk byl snížen v důsledku uznání výchovy dětí, a kterým byl starobní důchod přiznán před 1. lednem 2023, nemusí být žádost podána. Stejně tak i ženy, které jsou příjemkyněmi tzv. transformovaného starobního důchodu, tedy ženy, jejichž invalidní důchod byl transformován na starobní důchod v jejich 65 letech před 1. lednem 2023, budou mít starobní důchod automaticky navýšen o výchovné bez nutnosti podání dodatečné žádosti.

Nárok na dodatečné navýšeni výměru důchodu mají pak:

  • Osoby, které požádaly o zvýšení procentní výměry starobního důchodu za vychované dítě při podání žádosti o starobní důchod s datem přiznání po 31. prosinci 2022.
  • Osoby, které požádaly o zvýšení procentní výměry starobního důchodu za vychované dítě ke starobnímu důchodu, který byl již přiznán před 1. lednem 2023.

Osoby, které měly nárok na starobní důchod, ale jejich nárok zanikl z důvodu, že jejich stávající invalidní důchod byl vyšší, mohou poté, co se jejich invalidní důchod transformoval na starobní důchod (v 65 letech), taktéž podat žádost o zvýšení.

Přejete si více informaci na toto téma? Potřebujete pomoci s vyplněním formulářů? Neváhejte se na nás obrátit, se vším vám pomůžeme!

Již 40 let platí, že všichni česky nebo slovensky mluvící lidé z celého světa, mají prvních 45 minut poradenství zdarma.

Rádi se budeme Vaším případem zabývat. Volejte na tel.: 044 933 07 33.

AGENTUR PAZDERA, Treuhandbüro

Kreuzplatz 20, 8008 Zürich

E-mail: info@pazdera.ch

www.agenturpazdera.ch

www.pazdera.cz

picture
picture

Rádi se budeme Vaším případem zabývat.

Volejte na tel.: 044 933 07 33

AGENTUR PAZDERA, Treuhandbüro

Kreuzplatz 20, 8008 Zürich