Zakládání a správa start-upů ve Švýcarsku

1.2.2023 Hubert Peter Pazdera

Švýcarsko je považováno za jednu z nejlepších zemí pro zakládání a správu start-upů v Evropě. Má stabilní ekonomiku, příznivé podnikatelské prostředí a vysokou úroveň inovací.

Proces zakládání start-upu ve Švýcarsku začíná výběrem obchodního modelu (nejčastěji akciová společnost - AG či společnost s výhradním vlastnictvím nebo soukromá společnost s ručením omezením, tzv. GmbH). Pro osobu samostatně výdělečně činnou zahájení činnosti, přihlášení k podnikání vyřizuje AHV (Úřad sociálního zabezpečení) v místě vašeho švýcarského bydliště.

Po výběru obchodního modelu je třeba zaregistrovat společnost. Proces zaregistrování společnosti může být složitý, zejména pro zahraniční subjekty, a může vyžadovat pomoc právníka nebo daňového poradce. Jsme připraveni vám být v tomto procesu nápomocní.

Následujícím krokem je vytvoření obchodního plánu. Tento plán by měl být pečlivě připraven a měl by obsahovat informace o produktu nebo službě, cílovém trhu, konkurenci a finančních plánech společnosti. Je důležité mít dobré znalosti trhu a konkurence, aby bylo možné lépe předvídat budoucí vývoj společnosti.

Dalším klíčovým faktorem pro úspěch start-upu je tým lidí, který má zkušenosti a schopnosti potřebné pro jeho rozvoj. Je důležité najít dobré spolupracovníky, kteří budou mít stejné cíle a vize jako vy a budou schopni pracovat efektivně v týmu. Samotná správa start-upu se také může ukázat jako opravdu tvrdý oříšek vyžadující hluboké know-how a právní expertizu. Se správou vašeho start-upu vám rádi pomůžeme - stojí za námi více než 40leté zkušenosti na švýcarském trhu.

picture
picture

Rádi se budeme Vaším případem zabývat.

Volejte na tel.: 044 933 07 33

AGENTUR PAZDERA, Treuhandbüro

Kreuzplatz 20, 8008 Zürich