Zaniká nájem nemovitosti v případě požáru?

28.5.2024 Hubert Peter Pazdera

Je možné, abyste jako pronajímatel vypověděl nájemní smlouvu v případě požáru?

Situace: Dojde k požáru (nebo k jiné živelné katastrofě, každopádně se tak nestalo vinou pronajímatele ani nájemníka) a nemovitost je zcela zničena, přičemž je nájemce odkázán bydlet u příbuzných či přátel. Zároveň pronajímatel nemůže konkrétně říci, kdy by bylo možné nemovitost dále užívat.

Je možné odstoupit od nájemní smlouvy bez ukončení jejího trvání?

V tomto případě zaniká nájemní smlouva automaticky. Tak to platí i za podmínek, kdy nemovitost zničení požárem nebo např. povodní je uvedena do původního stavu.

Potřebujete poradit v oblasti nájemního práva, spotřebitelského práva, občanského práva nebo v rámci obecného právního poradenství a pojišťovnictví ve Švýcarsku?

Plánujete bydlet, pracovat nebo podnikat ve Švýcarsku?

Naše Treuhandbüro má zkušenosti ve všech oblastech občanského práva;  nájemního práva, pracovního práva, rodinného práva, pojistného práva, dědického práva atd., jakož i v rámci podnikání a obchodního práva. 

Tradičně, již po 41 let činnosti, zůstává platné, že všichni česky nebo slovensky mluvící lidé z celého světa, mají prvních 45 minut poradenství zdarma.

Rádi se budeme Vaším případem zabývat.

picture
picture

Rádi se budeme Vaším případem zabývat.

Volejte na tel.: 044 933 07 33

AGENTUR PAZDERA, Treuhandbüro

Kreuzplatz 20, 8008 Zürich