Závěť nebo dědická smlouva – co je v mé situaci lepší?

18.6.2021 Hubert Peter Pazdera

Jaký je rozdíl mezi závětí a dědickou smlouvou? A která varianta je pro vás ve vaší konkrétní situaci lepší?

Závěť vs dědická smlouva – v čem je rozdíl?

Sepsáním poslední vůle (závěti) sami určíte, kdo by měl co zdědit. Pokud máte dědice, kteří jsou chráněni povinným dědickým podílem, mohou tyto osoby uplatnit své zákonné nároky. Svou vůli můžete kdykoli změnit, pozastavit nebo úplně zrušit.

Na druhé straně dědickou smlouvu uzavírá několik lidí, kteří společně určují, kdo by měl co dědit. Tato smlouva musí být veřejně notářsky ověřena a podepsána dvěma svědky.

Změna nebo zrušení je možné pouze se souhlasem všech stran. Zvláště užitečná je dědická smlouva v případech, kdy byste chtěli spravovat svůj majetek společně s rodinou. Tímto způsobem můžete například zabránit svým dětem v uplatňování nároků, když je sdíleno dědictví, kterého se vlastně chtěly vzdát, když jste ještě byli naživu.

Pokud si chcete sepsat závěť, musíte se umět vypořádat s tím, že i vy jednou odejdete na druhý břeh. I když to není snadný krok, neměla by se tato záležitost odkládat. Včasné vypracování závěti zabrání sporům o dědictví a zajistí, aby byla dodržena vaše poslední vůle.

Náležitosti závěti

Závěť nemusí být napsána v němčině ani v žádném jiném švýcarském národním jazyce. Může být napsána v jakémkoli jazyce. Je důležité, abyste svou poslední vůli od začátku až do konce psali vlastnoručně, opatřili ji datumem a podepsali.

 

Máte nějaké dotazy k vytvoření závěti? Nevíte, jak poslední vůli sestavit?

AGENTUR PAZDERA vám poskytne podrobné informace o zákonných možnostech sepsání závěti.

Tradičně, již po více jak 38 let činnosti, zůstává platné, že všichni česky nebo slovensky mluvící lidé z celého světa mají prvních 45 minut poradenství zdarma. Rádi se budeme Vaším případem zabývat.

Volejte na tel.: 044 933 07 33.

 

AGENTUR PAZDERA, Treuhandbüro

Kreuzplatz 20, 8008 Zürich

E-mail: info@pazdera.ch

www.agenturpazdera.ch

www.pazdera.cz

picture
picture

Rádi se budeme Vaším případem zabývat.

Volejte na tel.: 044 933 07 33

AGENTUR PAZDERA, Treuhandbüro

Kreuzplatz 20, 8008 Zürich