Závěť ve Švýcarsku: Co byste měli vědět

24.6.2022 Hubert Peter Pazdera

Každý, kdo pořizuje závěť, musí dodržet formální požadavky a právní rámec. V opačném případě může být závěť neplatná nebo ji mohou znevýhodnění dědicové napadnout u soudu.

Proč je závěť nutná?

Když zemře osoba, která nezanechala závěť, zákon určuje, kdo zdědí její majetek. Právní dědictví často není v nejlepším zájmu zesnulého. To, na čem jste pracovali a co jste ušetřili, by měli dostat vaši nejbližší. Mohou však vyjít naprázdno - zejména v případě partnerských dvojic a nesourodých rodin.

I v tradičních rodinách se pozůstalý partner může dostat do finanční tísně. V závislosti na složení majetku nemusí být zákonné výhody dostatečné pro bezstarostnou budoucnost. Zejména manželské páry, které mají vlastní bydlení, by si měly vzájemně přinášet co největší prospěch.

V opačném případě bude muset pozůstalý partner prodat dům nebo byt, aby vyplatil ostatní zákonné dědice.

Pomocí závěti můžete dědictví stanovené zákonem přizpůsobit svým přáním v určitém rámci. Můžete například snížit podíl dětí na dědictví na zákonný povinný podíl a zároveň přidělit vyšší podíl manželovi/manželce, čímž mu/jí zajistíte lepší finanční zabezpečení. Kromě toho můžete v závěti ustanovit dědicem i osobu, která by podle zákona nic nezdědila, například svého partnera.

Jak můžete sepsat závěť?

Vlastnoručně psaná závěť je nejjednodušší formou. Musí být napsána rukou od A do Z, datována a podepsána. Závěť napsaná na počítači a vlastnoručně podepsaná je neplatná. Totéž platí pro závěti sepsané a podepsané společně manželskými páry. Každý z manželů musí sepsat samostatnou závěť.

Závěť bez přesného data může být rovněž prohlášena za neplatnou, pokud se po smrti zůstavitele objeví několik verzí a není jasné, která byla sepsána jako poslední. Každý, kdo chce odvolat starou verzi, by to měl v nové závěti uvést.

Co všechno může být v závěti upraveno? Jakým způsobem závěť správně sepsat, aby byla platná? Kontaktujte naše experty a nechejte si odborně poradit.

Tradičně, již po 40 let činnosti, zůstává platné, že všichni česky nebo slovensky mluvící lidé z celého světa, mají prvních 45 minut poradenství zdarma. Rádi se budeme Vaším případem zabývat.

picture
picture

Rádi se budeme Vaším případem zabývat.

Volejte na tel.: 044 933 07 33

AGENTUR PAZDERA, Treuhandbüro

Kreuzplatz 20, 8008 Zürich