Změny v zákoně o švýcarském obchodním rejstříku platné od roku 2023

23.1.2023 Hubert Peter Pazdera

S příchodem nového roku vstoupily v platnost změny ve švýcarském právu obchodních společností. Přinášíme Vám proto jejich podrobný přehled.

Pro akciové společnosti (AG) to například znamená, že budou mít větší prostor a flexibilitu pro disponovaní se základovým kapitálem v rámci nového právního instrumentu, tzv. kapitálového pásma (Kapitalband). Druhou novinkou je také možnost vkladu základového kapitálu v cizí měně – tato možnost se však vztahuje pouze na měny GBP (britská libra), EUR (euro), USD (americký dolar) a JPY (japonský jen). O vkladech v kryptoměnách se sice vedou v současně době intenzivní diskuze (zejména v kantonu Zug, tzv. Krypto-Valley), ale zatím pro ně nebyla schválena žádná právní úprava.

Další změny se týkají také spolků a sdružení (Vereine). Nově budou mít zejména některé charitativní nebo neziskové spolky povinnost k zápisu do obchodního rejstříku. Kromě toho musí všechna sdružení podléhající registraci vést seznam členů a být zastupována osobou s trvalým bydlištěm ve Švýcarsku. Tyto změny jsou zavedeny v rámci opatření pro zajištění vyšší transparence, boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu.   

Máte další dotazy ohledně zakládaní či vedení společnosti ve Švýcarsku? I přes 40 let činnosti zůstává tradicí, že všichni česky nebo slovensky mluvící zájemci mají prvních 45 minut poradenství zdarma. Neváhejte nás tedy kontaktovat, rádi se budeme Vaším případem zabývat.

picture
picture

Rádi se budeme Vaším případem zabývat.

Volejte na tel.: 044 933 07 33

AGENTUR PAZDERA, Treuhandbüro

Kreuzplatz 20, 8008 Zürich