Testament nemusí být navždy, poslední vůli lze kdykoliv změnit

27.5.2020 Hubert Peter Pazdera

Pokud se člověk již jednou odhodlal a sepsal závěť, neznamená to, že je už zcela neměnná. Život člověka také prochází vývojem a různými změnami a podle toho je samozřejmě možné upravit i poslední vůli. Jaká pravidla je nutno dodržet?

Ať už jste si rozmysleli, že vaše kamarádka by přeci jen neměla zdědit památeční sadu porcelánu či rodinný šperk, nebo se kolem dobročinné organizace, které odkazujete svůj majetek, strhla nepříjemná mediální kampaň a vy si již nemyslíte, že si obnos od vás zaslouží, vždy se můžete rozhodnout jinak. Pokud zachováte stále platná pravidla ohledně zákonných dědiců, je vaším právem testament kdykoliv změnit.

Pravidla psaní testamentu

Opět je nutné postupovat dle pravidel psaní testamentu, o kterých jsme se již také čtenářům zmiňovali. Která to jsou? Testament musí být sepsán vlastní rukou. Pokud nepočítáme případ, kdy již člověk nemůže psát a musí si přizvat notáře. Pokud se jedná o drobné změny, jako úpravy částek, je možné vpisovat je přímo do původního testamentu, změna však musí být vyznačena. Jestli provádíte větší změny, je lepší pokračovat pod již podepsanou závěť či na nový list papíru, aby se nestala nepřehlednou. A pokud si přejete testament kompletně stornovat? I to je možné. V tomto případě je ale nutné se ujistit, že byly zničeny i veškeré případné kopie, aby nedošlo ke komplikacím při pozdějším rozdělování majetku.

I když obecně platné pravidlo udává, že platný je vždy testament s nejnovějším datem, nemusí být přesto jasné, zda se jedná o doplnění staré, či kompletně novou poslední vůli.

Pokud jste již testament uložili, například u vámi pověřeného Willenvollstreckera, je i on povinen vám jej vydat. Složitější může být postup, je-li testament uložen u notáře, ten je někdy svázán pevnými pravidly a záleží pak vždy na konkrétní situaci.

 

Tradičně, už po 37 let činnosti, zůstává platné, že všichni česky nebo slovensky mluvící lidé z celého světa, mají prvních 45 minut poradenství zdarma.

Rádi se budeme Vaším případem zabývat.

Volejte na tel.: 044 933 07 33

 

AGENTUR PAZDERA, Treuhandbüro

Kreuzplatz 20, 8008 Zürich

E-mail: info@pazdera.ch

www.agenturpazdera.ch

picture
picture

Rádi se budeme Vaším případem zabývat.

Volejte na tel.: 044 933 07 33

AGENTUR PAZDERA, Treuhandbüro

Kreuzplatz 20, 8008 Zürich